Lokalpolitik

Træk dig, Størup

ØKONOMI:Efter at kommunernes revision i sidste uge fremkom med den konklusion, at Størup har overtrådt styrelseslovens paragraf 40 stk. 2, ved at bruge mindst 27 mio. kr. uden Hirtshals Byråds godkendelse, og at det dermed er konstateret, at Størup har overtrådt styrelsesloven i 2006 som formand for økonomiudvalget, hvor også Viggo Bilde var medlem og med konstitueret kommunaldirektør Erik Søttrup Søndergaard som øverste økonomiforvaltningschef i det meste af budgetåret 2006. Det må være på tide, at Knud Størup trækker sig fra Hjørring Byråd, hvor Størup pinligt nok er medlem af økonomiudvalget. Hvis Størup har mindste skam i livet, må han kunne indse, at tiden nu er moden til at nedlægge sine poster i byrådet. Udover merforbruget af de 27 mio. skattekroner og et underskud på 33 mio. kr., har Størup også taget ¿sminke-lån¿ for at få regnskabet til at se mere tilforladeligt ud. Størup vil få svært ved at overbevise nogen om, at han ikke kendte til alt dette. Størup er tidligere sparekassedirektør og kan ikke påberåde sig uvidenhed om overtrædelse af styrelsesloven, som Størup bliver stillet til ansvar for henimod slutningen af i år, når Statsforvaltningen Nordjylland og statsadvokaten har vurderet ¿Størup-sagen¿. Jeg har i uge 39 anmodet den regionale statsadvokat om at indlede strafferetlig efterforskning mod Størup, Viggo Bilde og Erik Søt-trup Søndergaard for overtrædelse af styrelsesloven. Men vi bliver nu alle desværre nødt til at vente på byrådsmødet 30. oktober 2007, hvor ¿Størup-sagen¿ skal behandles. Hvis Hjørring Byråd ikke foretager sig noget over for Størup, vil det nye byråd overtage ansvaret for sagen. Byrådet i Hjørring har indtil nu forholdt sig forbløffende passivt i sagen. Størup er en snu ræv, og det skulle ikke undre mig, om han slipper af sted med at overføre ansvaret til Hjørring Byråd og slipper billigt fra hele sagen. Man skal ikke glemme, at ingen i byrådet har foretaget sig noget som helst andet end at agere det tavse flertal, og der skulle en gammel ¿Størup-kender¿ som undertegnede til for at rejse sagen i Statsforvaltningen Nordjylland og ved statsadvokaturen. Ingen andre turde stille sig op mod den tidligere borgmester.