EMNER

Træk flere investorer hertil

FREMTID:Jeg har hørt det ofte: "Hvad skal vi leve af i Nordjylland?". Jeg hører det fra mine kollegaer og andre i området. Det, der slår mig, er, at vi trods lange diskussioner aldrig når til en endegyldig konklusion, der viser vejen for Nordjyllands fremtid. Et lille tilbageblik i tid på Nordjyllands erhvervsliv: Nordjylland har tidligere været kendt for erhverv inden for metalindustri, eternitfabrikken, cement, fiskeindustri og landbrug. Efter diverse virksomhedslukninger steg arbejdsløsheden til det højeste i landet i starten af 1990'erne. Da var arbejdsløsheden helt oppe på 15,6 pct. Det var mere end 3 procentpoint højere end i resten af landet. Og vel nok derfor har området været favoriseret med mål 2 midler fra EU til fremme af området I perioden 1994-1999. Nordjylland ændrede erhvervsfokus og et af de områder der blev opdyrket var kommunikationsindustrien, her kan nævnes firmaer som SP radio, Cetelco og Dancall, senere er kommet Maxon, RTX, TI, DWD, Ericsson Nokia med flere. I de glade IT-dage ca 1995-2000 var der flere store udenlandske virksomheder der investerende store beløb i kommunikationsindustrien i området, men da IT-boblen brast, var der en del der forlod området igen, her kan nævnes Ericsson, Nokia, ST-Microelectronics og Shima. Hvad er det, der gjorde at store kapitalstærke udenlandske virksomheder havde fokus på nordjylland og valgte at investere her? Er det pga. den tekniske know how i området? Var det fordi der var en stor skare ingeniører og specialister med viden indenfor telekommunikation samlet og det derfor var let at opbygge virksomheder med rette kompentence her? Og hvad var det som disse virksomheder ønskede at få ud af deres investering? Mht. know how i området lyser en milepæl op, nemmelig udviklingen af en af verdens første GSM-telefoner i 1992. Det var udviklingsselskabet DC Development, der stod bag den historiske begivenhed. Bag DC Development stod de to danske mobilselskaber Dancall og Cetelco. Denne milepæl satte Nordjylland på det teknologiske verdenskort, hvis det da ikke var det i forvejen, grundet f.eks. NMT erfaringen i området. Mht. Skaren af ingeniører og specialister med viden indenfor telekommunikation samlet i Nordjylland var det indlysende at med universitetet i nærheden og de etablerede virksomheder tæt på, at der var mulighed for at skabe virksomheder med de rette kompentencer på en forholdsvis let og billig måde idet en del virksomheder er startet med få erfarne udviklere fra nogle af de etablerede virksomheder i området og er efterfølgende ekspanderet og har lavet oplæring af nyuddannede/ tilflyttere. Hvad var det så disse virksomheder ønskede at få ud af deres investeringer? De har hovedsageligt fokuseret på produkter, produktudvikling og produktmodning. Det der er karakteristisk for Nordjylland indenfor telekommunikations-industrien idag er at virksomhederne bortset fra et fåtal er udenlandsk ejet og at der næsten udelukkende fokuseres på produkter og "fast return of investment" og at der ikke foregår megen grundforskning. Derfor kan det frygtes at der er flere virksomhedslukninger på vej når telekommunikationsstandarder efter GSM bliver mere udbredt og at den viden der findes i Nordjylland ikke længere vil være tidssvarende. Nordjylland er tidligere blevet beskrevet som "telephone valley", mend det var da GSM var ved at slå igennem og det man kan spørge om er, hvad har vi der skal afløse GSM-eventyret i Nordjylland? Da Nordjylland kom på verdenskortet var det især på grund af at to virksomheder gik sammen og dannede en ny virksomhed der satsede på det innovative på det tidspunkt nemmelig GSM. Noget tilsvarende er ikke synligt pt. Men er det ikke det der savnes? Der tales ofte om at vi i Danmark skal leve af at være teknologisk foran, det kommer man vel kun hvis man tør at investere i nytænkning og grundforskning. Det behøves ikke nødvendigvis at være mht. Mobiltelefoner, det kunne eksempelvis være vedr. Nanoteknologi eller Medico-teknologi eller noget tredje. Hvis vi kort skal skitsere hvad vi har i området er her følgende: * Et universitet og andre uddannelsesinstutioner der uddanner ingeniører og andre med teknisk viden. • En masse veluddannede folk med teknisk ekspertise tilknyttet Telekommunikationsbrancen Hvad der mangler er: * Idéer og omsættelse af idéer til konkrete projekter * Investeringer Så svaret på "hvad skal Nordjylland leve af?" er måske ikke så enkelt som at sige GSM eller Nanoteknologi, men måske mere et svar i retningen af: "at udnytte de kompentencer der i området til at arbejde innovativt og søge efter teknologiske landevindinger". Dette kræver risikovilig kapital. Vi kan fælles gøre en indsats for at arbejde hen imod det og kæmpe for at tiltrække investorer ved at fortælle om mulighederne i området. Det gælder om at udnytte de højtuddannede og dygtige mennesker til nytænkning og på den måde få fremtidssikre arbejdspladser i området!