Træk i nødbremsen

Af Jesper Ettrup Rasmussen Kronosvej 100, 9210 Aalborg SØ jer@gvdnet.dk VKO-STYRE: 14.5. valgte partierne V, K, R og DF at lave et udspil til efterlønsreformen. Denne reform betyder en markant forringelse af efterlønnen for 400.000 hårdt arbejdende danskere. Dog gælder denne reform ikke politikerne selv. Et næsten enigt folketing, med undtagelse af Enhedslisten, har besluttet, at de selv, som 60-årige kan gå på efterløn, hvis de ønsker dette. Efter min mening er dette, igen, et kæmpe angreb på den model, som vi har brugt et århundrede på at opbygge. Hvor mange kan forestille sig at arbejde, til de er langt over 60 år, som f.eks. murer, maler eller rengøringsassistent osv.? Disse har arbejdet hårdt, fysik, siden de gik ud af skolen. De har ikke modtaget s.u. eller anden form for bidrag fra staten. Det er nu de samme folk, som mister den ordning, hvor de kan få nogle gode meningsfulde år at trække sig tilbage på, imens de stadig har et nogenlunde godt fysisk helbred. Jeg håber, at de politikere, som blandt andet Hjort, Støjberg, Vestager og ikke mindst Pia Kjærsgaard, vil svare på, hvorfor de for få dage siden sikrede deres egen efterløn som 60-årige? Med al respekt for vores folkevalgte, har de under ingen omstændigheder haft samme fysisk hårde arbejdsliv som de fleste arbejdende danskere. Jeg er helt uforstående overfor, at de ikke selv går forrest og bliver så længe på arbejdsmarkedet, som som de vil have os andre til. Men det er jo heller ikke først gang, at de borgerlige har lavet en væsentlig forringelse for samfundet. Blandt andet har de forkortet dagpengeperioden fra fire til to år, så jeg er overbevidst om, at der på et tidspunkt vil komme nogle mennesker i klemme i det system, der er ved at blive oprettet. Jeg formoder, at der er mange nedslidte mennesker, der vil blive fyret, når de er over 60 år, det er i hvert fald set gentagne gange. Disse personer har også svært ved at finde nyt arbejde. Da man kun kan få dagpenge i to år, er det dette problematisk. Det betyder, at de skal begynde at bruge af deres livsopsparing, som sikkert var beregnet til deres "otium". Da det er kendt, at man ikke kan modtage nogen form for økonomisk støtte fra kommunen, hvis man ejer over ca. 10.000 kr., vil det betyde, at der atter kommer et markant større spring mellem rig og fattig i Danmark. Et spring, der kun er blevet større i de 10 år, de borgerlige har siddet ved magten i dansk politik. Det er helt urimeligt, at det er de almene arbejdere, der igen skal betale gildet for den skrantende økonomi, som V,K & DF har oparbejdet ved at give skattelettelser, som har givet penge i stride strømme til de mest velhavende mennesker i Danmark. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg hellere vil være foruden den skattelettelse jeg selv har fået, hvis jeg måtte beholde min efterløn. Desuden har regeringen lavet en markant stigning på afgifter på el, varme og vand, så den skattelettelse mange danskere har fået forsvinder faktisk i afgifter. Så i stedet for at spare penge på den efterløn, som kommer mange nedslidte mennesker til gode, skulle man måske finde pengene ved at trække alle de skattelettelser tilbage. Desuden vil der også være penge at spare ved at fravælge indkøb af nye jægerfly, som vil komme til at koste flere milliarder. Samtidig vil en tilbagetrækning af de soldater, vi har i krig, en krig, som vi under ingen omstændeligheder burde deltage i, spare samfundet mange penge. Det er også vigtigt at nævne, hvor mange danske soldaters liv krigen har kostet, et aspekt, der absolut ikke kan gøres op i penge. Den uheldige situation, det danske samfund står over for, er jo blandt andet finanskrisens skyld, men også regeringen og Dansk Folkeparti har bidraget hertil. De har formøblet de store formuer det danske samfund havde optjent da der var høj konjunktur, ved at føre en uansvarlig politik. Min opfordring lyder: Stem på S, SF eller Enhedslisten, for hvis de får magten ved næste valg, uden parlamentarisk grundlag fra Radikale Venstre, kan vanviddet med afskaffelsen af efterlønnen undgås. Det er vigtigt, at vi bevarer det samfund, der er bygget op via den danske model, som fagbevægelsen og socialisterne har opbygget. V, K og DF har igennem 10 år bedraget den danske befolkning ved at slå sig op med en socialistisk profil. Sandheden er dog, at vi har fået et meget liberalistisk samfund som privatiserer offentlige institutioner og har medvirket til overflod af privathospitaler. Desuden er der sket forringelser for det almene LO medlem. Disse forringelser er som før nævnt forkortelse af dagpenge perioden samt fradrag på fagforeningskontingent. Det rammer kun LO og ikke de alternative, hvilket, efter min mening, er et klart angreb på fagbevægelsen og den danske model. En model, som Anders Fogh og Lars Løkke har rost til statsoverhoveder rundt om i verden. Derfor er det ironisk, at de nu prøver at afskaffe den. Hvis vi danskere ikke trækker i nødbremsen nu, så ender vi med amerikanske tilstande og det tror jeg ikke på, at nogen danskere ønsker.