Trækker ny bydel i gang

Flere ældre kan udløse nybyggeri øst for banen til demente

STØVRING:Det første byggeri i den ny bydel til Støvring øst for jernbanen kan blive en såkaldt demensenhed. Det vejledende sundhedsudvalg vil dog have flere undersøgelser af især projektets økonomi, før det endelige ja. Det oplyser formanden for udvalget, Orla Kastrup Kristensen (V). Det oprindelige projekt er udarbejdet i Støvring, den såkaldte masterplan, som indebærer, at 20 utidssvarende boliger på Ældrecenter Mastruplund ombygges, sådan hele centret er moderniseret til dagens standard. - Det er et fornemt arbejde Støvring har lavet, konstaterer Orla Kastrup Kristensen. Byggeriet omfatter 30 demensboliger, som skal bygges af hensyn til beboerne før moderniseringen af Mastruplund går i gang, fastslår Orla Kastrup Kristensen. De ny undersøgelser, som sundhedsudvalget ønsker, drejer sig om økonomien i projektet, når byggeriet skal foregå øst for banen. - På anlægssiden er vi rimeligt sikre på projektet, fortsætter udvalgsformanden. Der er i dag tre ældrecentre i Støvring og tre i Skørping kommuner, men ingen i Nørager. Skørping har skærmede enheder for demente på hvert center. I Nørager vil der i løbet af de kommende år blive mellem fem og ti ældreboliger for mange, mens antallet af ældre over 80 år vil stige i Skørping tre procent frem til år 2015 og falde tilsvarende tre procent i Nørager. I Støvring vil antallet stige ti procent. Det fremgår videre, at de øgede driftsudgifter ved at lave et dagcenter for demente i Støvring kan gå lige op med, at man ved at bygge nyt og samle de demente ét sted i kommunen kan spare en nattevagt. Den gamle Støvring kommune kunne efter beregningerne desuden putte halvanden million kroner i kassen i forbindelse med nybyggeriet, da staten betaler hele udgiften til indskudskapital, mens det ny projekt øst for banen vil koste den ny kommune i omegnen af trekvart million kroner. Beregningerne viser, at der i løbet af de den næste halve snes år er behov for 113 ældreboliger, eller 11 flere end i dag i de tre nuværende kommuner. Skulle boligerne skaffes på Mastruplund, ville det kræve 1300 kvadratmeter nybyggeri og det nærliggende atletikareal måtte i givet fald lægge jord til flere parkeringspladser.