Lokalpolitik

Trælse sager

Venstre derimod afleverede pr. 1. januar 2011 en kommune med en fornuftig økonomi.

Borgmester Lene Hansen har været til generalforsamling hos Socialdemokratiet i Dronninglund, og udtalt, at hendes første arbejdsår havde været et hårdt år med mange trælse sager og besparelser, grundet mange sager som var arvet fra det gamle byråd, som var Venstre-styret. Jeg erindrer ikke, at 2010 var året, hvor der blev ryddet op i fortidens synder, udover "Serritslev-sagen", som efter min opfattelse er så kompliceret en sag, at "synderen" er svær at finde. Venstre derimod afleverede pr. 1. januar 2011 en kommune med en fornuftig økonomi. - Flere projekter var igangsat/under projektering, herunder bl.a. renovering af Skolegades skole, ny træningshal i Brønderslev by, ny børnehave i Hjallerup, friplejehjem i Brønderslev. Sidstnævnte beslutning valgte et flertal i det nye byråd, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at ændre. I stedet er borgmesterens ønske, at der skal bygges et nyt plejehjem på den gamle Kvickly-grund. Et projekt, der bliver meget dyrere, både for beboeren på plejehjemmet, men også for kommunekassen i forhold til etablering af friplejehjemmet på Risagerlund-grunden, som flertallet i det tidligere byråd havde truffet beslutning om. Ser vi fremad sker der stadig vækst i kommunen. Regionsrådet har valgt at opføre en ny sikret institution med mange arbejdspladser i Brønderslev kommune. - Regeringen har afsat midler til opførelse af nyt Sundhedshus i Brønderslev - også her følger der mange arbejdspladser med. Vi får Royalt besøg i Brønderslev 24. maj. The Eagles kommer til koncert i Hjallerup den 15. juni. - Der sker meget rundt omkring i hele kommunen, som vi kan være stolte af. Og så vil jeg til slut gengive socialdemokraten, Ole Jespergaard, der i byrådssalen ofte nævner Olof Palme's ord fra 1968 - senest på februar mødet under skoledebatten: "Politik er at ville og skabe forandring". Denne udtalelse vil jeg tolke, som: "En stram økonomi er ikke til hinder for, at Byrådet kan skabe udvikling og forandring, hvis viljen er tilstede.