Aalborg

Træneruddannelse på sportshøjskole

Også elitetræneruddannelse efter sommerferien

AALBORG:Aalborg Sportshøjskole har siden Danmarks Trænerskole Aalborg i maj gik i betalingsstandsning arbejdet på at videreføre træneruddannelsen i højskoleregi. Forhandlingerne er nu på plads - træneruddannelsen fortsætter i Aalborg. Aftalen betyder at Aalborg Sportshøjskole efter sommerferien udbyder et uddannelsesforløb til elitetræner - stort set svarende til det, som tidligere fandtes på den nu lukkede institution. Det er ikke kun uddannelsesaktiviteterne, der bliver ført videre. Flere af lærerne har taget imod et tilbud om fortsat at undervise på uddannelsens hovedfag. I forbindelse med overtagelsen af træneruddannelsen etableres Aalborg Sportshøjskoles Trænerakademi, der er sportshøjskolens tredje speciallinje. Den nye linje henter blandt andet opbakning fra en række af specialforbundene samt fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Dette skal ses som en naturlig forlængelse af samarbejdet mellem DIF og sportshøjskolen om stadig udvikling af det faglige niveau. Etableringen af Aalborg Sportshøjskoles Trænerakademi ændrer ikke ved skolens øvrige tilbud. Der vil fortsat være en lang række valgmuligheder for enhver med smag for sport.- Der er p.t. mulighed for at tage en uddannelse som elitetræner i hovedfagene håndbold, styrketræning, svømning og aerobics. Det er særligt disse idrætsgrene, som er populære blandt ansøgerne. Vi udelukker dog ikke at der senere vil komme flere hovedfag til, for interessen for træneruddannelse inden for en række andre sportsgrene er tydeligt voksende, siger håndboldpigernes assisterende landstræner Kim Jensen, der har en vigtig rolle i forbindelse med etableringen af den nye linje på Aalborg Sportshøjskole. Foreløbig har 18 elever meldt sig det trænerkursus, der begynder 31. august 2003.