EMNER

Trængsel over Nordre Truevej

Beboere lider under, at entreprenør er ved at lukke grusgrav på sydsiden og etablere en ny på nordsiden af vejen.

Kørsel af overjord fra den nye grusgrav til den gamle (billedet) skaber køretrængsel tværs over Nordre Truevej.
Foto: Lars Pauli

Kørsel af overjord fra den nye grusgrav til den gamle (billedet) skaber køretrængsel tværs over Nordre Truevej. Foto: Lars Pauli

Beboerne i True har det strengt for tiden. BC Grusgrave fra Klejtrup er nemlig ved at lukke en grusgrav på sydsiden af Nordre Truevej og åbne en ny på nordsiden. Det medfører over nogle uger flytning af 300 daglige læs jord tværs over vejen. Overjord fra nordsiden til oplagring på sydsiden. - Som beboere oplever vi massiv jordkørsel, der sviner, så man af og til har svært ved at komme forbi. Og nær True graver man så tæt på den smalle Truevej, at man i værste fald risikerer, at en skolebus med børn ikke bare skrider ud, men styrter tre-fire meter ned, siger Jan Flindt, der bor på Nordre Truevej. Han føler, kommunen svigter sin tilsynspligt og dermed bidrager til at skabe små irritationer for de omkringboende. - I en periode i fjor stod der en sø i et sving på Nordre Truevej, som ikke var mulig at køre igennem. En anden gang røg en transformatorstation, så stokerfyr og computere slukkede. Hvorfor orienterer man os aldrig om, hvad der sker, spørger Jan Flint. - Vi gør, hvad vi kan for at svine så lidt som muligt. Og i hvert fald ikke mere, end når bønderne kører gylle ud. Men undgå at svine kan vi ikke - slet ikke når det regner næsten hele tiden, beklager entreprenør Jan Nielsen, der ikke mindes at have set kommunen på tilsynsbesøg siden eftersommeren. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag. jesper.poulsen@nordjyske.dk

Forsiden