Trængsler i skoven

De private skovejere fik sig en ordentlig økonomisk lussing, da stormen 8. januar tævede igennem træerne. Oprydningen er igang i, hvad der svarer til halvandet års hugst, men situationen er forværret af, at erhvervet allerede inden stormfaldet var økonomisk trængt.