Træning for sig selv

Ældre skal træne med sig selv for at fremme sundheden

Lene Elgaard var ansat til at træne med de ældre på Lynggården, da Hjørring Kommune fik midler til ADL-træning. Nu må de ældre træne på egen hånd. Arkivfoto: Bente Poder

Lene Elgaard var ansat til at træne med de ældre på Lynggården, da Hjørring Kommune fik midler til ADL-træning. Nu må de ældre træne på egen hånd. Arkivfoto: Bente Poder

Fremover skal ældre i Hjørring Kommune have mulighed for at træne i de kommunale aktivitetscentre og aktivitetsklubber. Det sker som et sundhedsfremmeprojekt - og det sker på egen hånd og risiko. Projektet kaldes Projekt Selvtræning - og det er netop vigtigt: De ældre skal kunne træne uden opsyn fra kommunens personale. Tilbuddet retter sig mod pensionister, som har været igennem et træningsforløb med en kommunal fysioterapeut i Hjørring Kommune, og til de pensionister, som bruger aktivitetsklubberne. Formanden for kommunens social-, ældre- og handicapudvalget, Jørn E. Christiansen siger, at man har ønsket at give det gratis tilbud til pensionisterne, fordi man måske ønsker at træne "i smug": - Der er masser af ældre mennesker, som hverken har krop eller penge til de dyre fitness-centre. Kommunens juridiske kontor mener ikke, at det er konkurrenceforvridende i forhold til netop fitnesscentrene. ADL træning nedlagt Mange undersøgelser har påvist, at regelmæssig træning kan hjælpe ældre til at forblive selvhjulpne og i det hele taget at have det bedre. I 2007 fik Hjørring Kommune midler fra regeringens ældrepulje til netop træning af ældre. Dengang hed det ADL, Almindelig daglig træning. Det var meningen, at kommunen derefter selv skulle afsætte midler til den fortsatte træning med de ældre, men knap var gymnastikskoene på, før midlerne var taget af budgetterne igen. Derfor nu selvtræning. Ældre vil kunne træne på aktivitetscentrene. Det er i Sindal Træningscenter, på Vellingshøjcentret i Hjørring, på Lynggården i Hirtshals og på Lundgården og i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå, når træningsenheden er der. Endvidere vil man kunne træne i aktivitetsklubberne på Smedegården i Bindslev, i Sindal Træningscenter, Hjørring Sundhedscenter, på Havgården i Løkken samt på Havbakken i Tornby. Det kræver dog, at der i klubberne er frivillige, der kan instruere i forsvarlig brug af træningsmaskinerne. Sundhed-, ældre-, og handicapudvalget har netop godkendt det nye forebyggende Projekt Selvtræning.