EMNER

Træning i at skabe det gode personlige liv

Bostedet Dragskilde i Thisted rummer 16 yngre sindslidende, der efter maksimalt to-fire år skal være klar til at komme videre.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dragskilde er et bo- og træningssted for yngre mennesker, der har en lidelse i sindet.

- Målet er at få deres liv i fuld udfoldelse. Sådan siger daglig leder Anders Nørgaard Jacobsen om indsatsen på Dragskilde. Dragskilde er et socialpsykiatrisk trænings- og bosted i Thisted Kommune, hvor yngre og midaldrende mennesker kan være i en længere periode. Hvis de vel og mærke har et ønske om at arbejde med deres egen personlige udvikling. Den socialpsykiatriske træning på Dragskilde er baseret på COPM-metoden. Det betyder, at der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte beboer selv brænder for. Ergoterapeut Birgitte Landgrebe forklarer, at beboeren gennem et struktureret interview skal afklare, hvilke mål han eller hun har indenfor de tre hovedområder: egenomsorg, arbejde og fritid. Ud fra disse mål vælges fem delmål, som beboeren gerne vil have styr på indenfor den nærmeste fremtid. Det kan være at gå på café med en pige, få et bad hver dag eller få kontakt til en praktikplads. Så snakker man om, hvilke handlinger, der er nødvendige for at nå disse delmål. Og hvordan kontaktpersonen eller andre medarbejdere kan hjælpe i den udvikling. Medarbejderens rolle kan være at minde beboeren om det, han eller hun har intention om at gøre - eller det kan være at sidde i lejligheden, mens beboeren er i bad. - Medarbejderen skal være med til at muliggøre, at målet kan realiseres ved hjælp af de handlinger, der er aftalt, forklarer Birgitte Landgrebe. Medarbejderne er meget bevidste om, at det ikke skal være deres normer, der styrer udviklingen hos den psykisk syge. - Fordelen ved den klient-centrerede tilgang er jo netop, at vi undgår, at medarbejderen – eller en pårørende – får et projekt på beboerens vegne, understreger hun. På den anden side er det netop relationen mellem kontaktperson og beboer, der er en vigtig byggepæl i arbejdet på at skabe en form for vendepunkt i en sindslidendes liv. Vendepunktet i forhold til at opnå livsduelighed sker ofte via mødet med et andet menneske, der bliver værdifuldt for den enkelte. Det kan være en anden beboer eller en kontaktperson. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad søndag