EMNER

Træningstilbud skal danne skole

Erfaringer fra træning til ansatte på Solgården skal kunne bruges på andre

FJERRITSLEV:Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen. Erfaringerne fra et pilotprojekt omkring træning af de ansatte på Plejehjemmet Solgården i Fjerritslev kan lige så godt blive brugt, så de kommer andre til gode. Socialforvaltningen på rådhuset i Fjerritslev lægger derfor nu op til, at de bedste ting fra træningen af de ansatte på plejehjemmet skal kunne bruges af andre. Fjerritslev Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har i dag en foreløbig orientering omkring projektets forløb på sit bord. Projektet løber frem til 1. juni og herefter er man så langt fremme, at der kan vurderes endelig på effekten hos hver enkelt ansat på Solgården, der har været involveret. Samtidig vil der også på det tidspunkt kunne samles op på erfaringerne. Baggrunden for pilotprojektet er det faktum, at social- og sundhedspersonale har et arbejde, der er både fysisk og psykisk belastende. Fastholdes Projektets mål er fastholde personale som ellers må sige stop på grund af nedslidningen. Det sker blandt andet ved at give de ansatte fysisk træning samt nødvendig viden om, hordan man bedst passer på. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte som viser at mange har fysiske skavanker på grund af det hårde job. Derfor har de mange sygedage. Projektet er støttet med 36.000 kr. fra Forbundet af Offentligt ansatte samt Kommunernes Landsforening. Pengene har været anvendt i 2003 til blandt andet omfattende træning, rygestopkursus og information omkring sund kost. 25 ansatte tog imod tilbuddet, og mange har givet udtryk for, at de har fået bedre kondi. Det er meningen at tilbuddet i sin nuværende form skal køre frem til sommerferien. Herefter skal der så evalueres og erfaringerne samles sammen, så de kan blive brugt af andre.