Træpillefyr for dårligt - husejere vandt retssag

AALBORG:Et træpillefyr led af en alvorlig mangel allerede ved leveringen i efteråret 2002. Det mener køberne - et par fra Skørping - og samme resultat er byretten i Aalborg nået frem til i en afgørelse, der giver parret ret til at hæve handlen og kræve godt 30.000 kroner tilbage fra leverandøren. Imidlertid appellerede leverandøren HS-Teknik ApS i Støvring dommen til Vestre Landsret, der nu har måttet afvise at behandle appellen, fordi firmaet HS-Teknik i melletiden er hørt op med at eksistere som firma. Og af samme grund kan firmaet ikke være part i en retssag, anfører landsretten i sin afvisende dom. Forhistorien er kort, at parret købte et hus i Skørping i oktober 2001. Ejendommen blev forsynet med varme fra et oliefyr, som blev udskiftet med det nye træpillefyr fra HS-Teknik i efteråret 2002. Allerede den første aften var den gal med fyret. Det var gået i stå, men den mandlige part af de to nybagte ejere af pillefyret fik det i gang igen ved at rense brænderen. Næste morgen var fyret gået ud påny, og leverandøren blev tilkaldt adskillige gange i den nærmeste tid. Hovedproblemet var og har hele tiden været, at fyret ganske vist slukkede, når det nåede 70 grader, mens det til gengæld ikke startede igen, når temperaturen var nede på 55 grader, som var den nedre grænse. Efter at leverandøren havde udskiftet alle fyrets væsentlige dele, var den stadig gal. Leverandøren påstod nu, at fyret gik ud, fordi parret brugte for dårlige træpiller, men det imødegik parret i retten ved at oplyse om, at de blot benyttede de piller, som fulgte med fyret fra leverandøren. Og derefter benyttede de piller, som leverandøren havde foreskrevet. Så det kunne det ikke være, mente parret. Parret havde også på foranledning af leverandøren blandt andet sat en forlænger på skorstenen, fordi den efter leverandørens opfattelse ikke var høj nok. Og det kunne være en udløsende grund til de mange "udsættere". Parret oplyste endvidere i retten, at fyret godt kan fungere, men så skal det renses hver anden time og startes manuelt. Omvendt holdt indehaveren af HS-Teknik ApS på, at årsagen til "udsætterne" skal findes i dårlig pasning og brug af for dårlige træpiller. Byrettten lagde til grund for sin afgørelse, at leverandøren forgæves havde prøvet at rette op på fyrets mangler gennem de første to måneder efter leveringen. Trods det kom fyret ikke til at fungere tilfredstillende, og derfor må det anses for mangelfuldt. Da parret samtidig reklamerede omgående, og da leverandøren ikke har ført bevis for, at fyrets manglende funktionsdygtighed skyldes forhold, som han kan laste køberne for, er parret berettiget til at hæve handlen. Mod udlevering af fyret og de ekstra dele skal HS-Teknik ApS betale parret de 30.471 kroner tilbage, som det har givet for fyret, ligesom han skal af med 10.000 kroner i sagsomkostninger.