Træt af forurenings-mistanke

BENZINLUGT Trykmålinger viser, at alt er OK hos Valsgaard Minimarked

VALSGAARD:- Jeg er grundig træt at blive hængt ud som forurener. - Trykmålinger viser, at vores benzinanlæg slutter helt tæt og ikke lækker benzin, siger en slet skjult irriteret Frank Christensen, som driver Valsgaard Minimarked. Elav Pinstrup (V), formand for udvalget for teknik og miljø, bekræfter, at disse målinger er foretaget. Benzinanlægget hos købmandsforretningen på Hovedgaden 15 har i hele forløbet om mystisk benzinlugt hos villaejere i Valsgaard figureret som hovedmistænkt blandt mulige kilder til den forurening, der med kloakvandet har listet rundt på må og få og spredt ubehagelig benzinlugt i huse rundt i byen. Affalds-depot Men hvis Valsgaard Minimarked viser sig at være arnestedet, så drejer det sig om en gammel skade, der har været kendt i ni år. - Tilbage i 1993 registrede Nordjyllands Amt et affaldsdepot under det nuværende tankanlæg. Depotet er mindst 30 år gammel, formentlig en del ældre, og stammer fra en tid, hvor omgang med miljøet var anderledes lempfældig, og hvor benzin tilfældigt kunne pøse ud over en gruset plads og synke ned i jorden. - Men dette gamle affaldsdepot har intet med nutiden at gøre. Vores glasfibertank, som er 25-30 år gammel, er i lighed med kloak og stander blevet trykprøvet og slutter helt tæt. Man har talt om en eventuel mindre lækage, men det lader sig ikke gøre. Med trykmålinger er det enten-eller, og i mit tilfælde har målingerne frikendt Valsgaard Minimarkeds benzinanlæg. Mit anlæg er ikke utæt. Det ville også være tosset med de benzinpriser, vi har i dag, bemærker Frank Christensen. Ikke ud af stedet - Men hvorfor bliver myndighederne ved med at lade mistanken hænge i luften, så pressen kan skrive, at forureningen stammer herfra, spørger en uforstående og vred købmand? Forvaltningschef Jens Dalgaard ønsker ikke at kommentere sagen. Udvalgsformand Elav Pinstrup (V) beklager, at man reelt ikke er kommet en opklaring af forureningskilden nærmere siden borgermødet i februar, hvor det rådgivende ingeniørfirma Kampsax da havde havde foretaget seks prøveboringer omkring minimarkedet. - Jeg forstår da godt, at Valsgaard Minimarked er grundigt trætte af den her sag. Det er vi også på kommunen, fordi vi ikke er kommet et skridt videre, siger Pinstrup. Kampsax har dog haft betydelig succes med at sikre større udluftning i kloakken via særlige riste. NORDJYSKE har talt med borgere, som ikke længere oplever gener. Slut med at tro - Men du får mig ikke til at sige, at forholdene nu er bragt i orden. Valsgaard har altså oplevet lugte, som ikke findes i andre byer. Olielugt i et villakvarter er da ikke normalt, siger Elav Pinstrup. - Stammer forureningen fra Valsgaard Minimarked? - Det ved vi ikke, og det vidste vi heller ikke dengang. Jeg er fuldstændigt holdt op med at tro noget i den her sag. Men den skal opklares. Det lovede vi på borgermødet, og når vi har nyt at fortælle, hører du og borgerne fra os, lover Elav Pinstrup. Frank Christensen: - Kunderne i Valsgaard har da heldigvis forstået, at jeg driver en seriøs butik, men jeg vil ikke fortsat acceptere mistanken om miljøsvineri. Nu må kommunen altså komme ud af busken og enten bevise dens påstande eller trække dem tilbage, lyder kravet fra Valsgaards købmand.

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk