Blenstrup

Trafik bliver knap så chikaneret

Trafiksikkerhedsprojekt bliver snart gjort færdigt med byporte og lappede vejhuller.

Kommunen har blandt andet lavet ny trafikchikane i form af en hævet flade på Østerbygade i Blenstrup. Men det er ikke meningen, at trafikken fortsat skal chikaneres af hullerne i vejen. Foto: Grete Dahl

Kommunen har blandt andet lavet ny trafikchikane i form af en hævet flade på Østerbygade i Blenstrup. Men det er ikke meningen, at trafikken fortsat skal chikaneres af hullerne i vejen. Foto: Grete Dahl

I løbet af vinteren begyndte Rebild Kommune på at forbedre trafiksikkerheden i Blenstrup by, sådan som borgerne har ønsket sig. Sneen kom imidlertid i vejen, men arbejdet blev genoptaget i foråret. Nu undrer de lokale borgere sig dog over, om det skal forestille at være færdigt eller hvad. - Vi synes, det nye fortov har fået en lidt underlig afslutning på den nordlige side af Østerbygade ud for nummer 13, siger Ove Mortensen. Han er med i den lokale arbejdsgruppe for udvikling af Blenstrup. Blandt andet har gruppen netop foreslået Rebild Kommune, at der blev etableret mere fortov på begge sider af Østerbygade, og at der blev lavet forskellige fartdæmpende foranstaltninger. Der er da også nu blevet lavet bump i form af hævede flader. - Men den øvrige vej er ikke lappet endnu, undrer Ove Mortensen sig. I Rebild Kommune beroliger centerchef Peter Henneby fra Plan, Byg og Vej: - Der mangler blandt andet nogle byporte ved indfaldsvejene i Blenstrup, det ved vi godt. Men det sidste bliver lavet her i efteråret. Pengene har vi, men det er personaleressourcer, vi har manglet. Vinteren har også spillet os et puds, forklarer Peter Henneby.