Naturvidenskab

Trafik og CO2

NORDJYLLAND:Til efteråret tager man på Christiansborg fat på forhandlingerne om de kommende års trafikinvesteringer. Det bliver kombineret med at regeringen vil lave en CO2-strategi. - Og de to planer kommer til at køre parallelt, siger transportminister Carina Christensen (K). Dermed imødekommer regeringen i nogen grad den kritik, der har været af, at miljøspørgsmål var for lidt inddraget i infrastrukturkommissionens arbejde.