Lokalpolitik

Trafik-sikkerheden under lup

ANALYSE: Der er fra flere sider fremkommet en del synspunkter om trafikforholdene i Nibe by, genåbning af Ll. Nørregade, og ikke mindst trafiksikkerheden på Nibe Torv. I 1996 vedtog byrådet en trafiksikkerhedsplan, som teknisk udvalg systematisk har arbejdet efter, så langt budgetbeløbet på 100.000 kroner årligt har kunnet række til især børns skoleveje. I 2004 vedtog Nibe byråd kommunens strategiplan som bl. andet indeholdt lukning af Ll. Nørregade, hvilket især var trafikgruppens fortjeneste. Efter omlægning af busruterne, har der vist sig nogle uhensigtsmæssigheder ved, at de nye lange busser fylder meget, og dermed skabes der trafikfarlige situationer på Nibe Torv. Teknisk udvalg har derfor nu besluttet, at udarbejde en plan for omdannelse af Torvet med det klare mål, at højne trafiksikkerheden. Tidsplanen: Her i april gennemføres en trafikanalyse af veje, der udgår fra Torvet, og der laves en kortlægning af trafikstrømmen. På teknisk udvalgs møde 27. april drøfter vi analyseresultatet, og på den baggrund udarbejder teknisk forvaltning et skitseprojekt, som kommer til høring hos politi, Nordjyllands Trafikselskab, Post Danmark, ældre- og handicapråd, trafikgruppen med flere. Den 22 juni forelægges skitseprojektet for teknisk udvalg, skitseprojektet fremlægges til offentlig debat i juli og august, den 24 august behandler teknisk udvalg synspunkter og forslag fra offentlighedsfasen, teknisk forvaltning udarbejder det endelige skitseprojekt i september, og udvalget Teknisk behandler endeligt forslag for omdannelse af Nibe Torv og genåbning af Ll. Nørregade den 28. september. Med denne tidsplan vil det også være muligt at indarbejde omkostningerne ved omlægningen i næste års budget. Det skal være mit håb at rigtig mange vil bidrage med synspunkter i offentlighedsfasen.