EMNER

Trafik skal begrænses

Beboerne i Andelsboligforeningen AB Nygårdsvænget i Brønderslev er bange for at få for meget trafik i området.

Derfor søger Andelsboligforeningen nu om at måtte lukke en sti. Det er én af de stier, der fører ind til området fra den gennemgående del af Islands Allé til Tolstrupvej. Der er to stier, som går fra den gennemgående sti indtil andelsboligforeningens område. Det er den første sti, når man kommer fra Islands Allé, der ønskes lukket. Ved den anden sti har andelsboligforeningen selv taget sine forholdsregler ved at sætte tre stålbøjler meget tæt sammen, og dermed forhindre såvel knallert- som cykelkørsel ind til området. Baggrunden for foreningens indsigelse er, at hvis nybyggeriet bliver en realitet, formoder vi, at det vil skabe en øget trafik med cykler og knallerter gennem det private område. Allerede på nuværende tidspunkt er der en del trafik af skoleelever på den private vej og med et nyt boligområde vil trafikken formodentlig bliver væsentligt forøget. Andelsboligforeningen laver indsigelsen af to årsager. Dels vil slitagen af den private vej blive større med efterfølgende stigning af udgifter til andelsboligforeningen ab Nygårdsvænget. Dels vil den øgede trafik skabe mere uro og støj i det private område.