Trafik skal genrejses

Priserne på brændstof eksploderer, stort set alle trafikselskaber har mistet rigtigt mange passagerer gennem de senere år, og ny lovgivning, hvor momsfritagelse for diesel til busser m.v., fører til, at den kollektive trafik i byer som København, Odense og Aalborg får endnu større huller i budgetterne.

OFFENTLIG:Priserne på brændstof eksploderer, stort set alle trafikselskaber har mistet rigtigt mange passagerer gennem de senere år, og ny lovgivning, hvor momsfritagelse for diesel til busser m.v., fører til, at den kollektive trafik i byer som København, Odense og Aalborg får endnu større huller i budgetterne. Som formand for Nordjyllands Trafikselskab og som rådmand med ansvar for bybusserne i Aalborg Kommune synes jeg at situationen er overordentligt frustrerende. Tiden er kommet til, at regeringens vedkender sig et ansvar i forhold til den kollektive trafik i de større byer, og medvirker til at vi finder en løsning på de massive økonomiske udfordringer vi befinder os i. Alternativet er massive besparelser på den kollektive trafik, som blot vi være med til forstærke den nuværende udvikling, hvor flere og flere mennesker skifter den kollektive trafik ud med bil nr. to. At dømme efter den borgerlige regerings hidtidige beslutninger i forhold til den kollektive trafik, skal vi desværre ikke forvente stor hjælp. En af Fogh regeringens første gerninger var, at fjerne en række billettilskud. Fjernelsen af tilskuddene satte en prisstigningslavine i gang, der betød at billetpriserne, renset for inflation fra 2001-2008 er steget med 24,8 pct., mens priserne under Nyrup-regeringen fra 1994 til 2000 kun steg med 5,2 pct.. De massive passagertab i den kollektive trafik, har i høj grad sin rod i disse prisstigninger, og hvis regeringen ikke med en national indsats vil bidrage til en løsning på den kollektive trafiks problemer, behøver vi blot at fremskrive passagertallene nogle år, før vi kan se hvordan det ender. En forudsigelig reaktion fra regeringen på denne debat kunne være, at fastslå at busserne er et regionalt og kommunalt ansvar som man må løse lokalt. Jeg kan allerede skyde denne løsning ned med det samme. Regeringens umådeligt stramme økonomistyring, trusler og sanktioner overfor kommunerne, gør at det er umådeligt svært at finde store summer til den kollektive trafik. Helt konkret i Aalborg Kommune mangler den kollektive trafik næste år ca. 18. mio. kr., men på Aalborg byråds dagsorden op mod budgetforhandlingerne for år 2009 er der i forvejen et sparekrav på 133 mio. for, at budgettet kommer til at hænge sammen. Det siger sig selv at det bliver umådeligt svært, at finde pengene til den kollektive trafik i kommunens budget. Hvis der skal være en fremtid for den kollektive trafik i Danmark, er tiden med andre ord inde til at handle. Hvis vi ikke gør noget nu, vil bilkøerne, støjen og forureningen med garanti vokse i fremtiden. Selv om det er rart at have to biler til at holde i garagen, kan de fleste nok erkende, at voldsom vækst i privatbilismen hverken løser støj, miljø eller klimaudfordringer. Bolden er hermed givet op til en nødvendig debat om den kollektive trafiks fremtid. Jeg håber at de relevante ministre og partier vil gribe den, og sætte handling bag de mange velmenende ord.