Trafikale problemer ved skole skal løses

Risiko for ulykker i Kaas skal begrænses

Skolevæsen 4. september 2002 08:00

KAAS: Der skal findes en løsning på de trafikale problemer ved Jetsmark Centralskole, inden der sker ulykker, og mulighederne for at parkere cyklerne ved skolen skal også forbedres. Det slår formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V), fast, efter at udvalget endnu en gang har haft emnet på dagsordenen. Jetsmark Centralskole har flere gange gjort kommunen opmærksom på, at der er risiko for ulykker ved skolen. Det skyldes ikke mindst, at antallet af elever er steget markant, efter at det nye indskolingshus er taget i brug. Mange forældre kører deres børn i skolen, og om morgenen opstår der trafikale problemer, når biler og cykler snor sig ind og ud mellem hinanden. I et brev til børne- og kulturudvalget har skoleinspektør Susasanne Madsen igen påpeget, at der opstår kaos på Skolegade. Det skyldes ikke mindst, at elever i alle aldersgrupper bliver kørt til skole af deres forældre, selv om skolen har opfordret til, at eleverne cykler eller går. Skolen har foretaget en undersøgelse af, hvor mange elever der cykler til skole. Skolen har i dette skoleår 507 elever og cirka 60 ansatte. Undersøgelsen viser, at 428 elever har behov for at få parkeret deres cykel ved skolen hver dag, men i dag er der kun plads til 231 cykler. For at afhjælpe problemerne med at få parkeret cyklerne, har børne- og kulturudvalget besluttet, at der skal økonomiske beregninger af, hvad det koster at etablere et cykelskur til 60 elever på et græsareal syd for parkeringspladsen ved børnehaven og gymnastiksalen, samt et cykelskur til 40 cykler på asfaltarealet nord for tandlægeklinikken. Mange forslag Børne- og kulturudvalgsformand Henrik C. Pedersen har ved selvsyn konstateret, at der er problemer ved skolen om morgenen. Han blev blandt andet opmærksom på, at mange elever krydser kørebanen, og at der kan opstå farlige situationer, når biler og cykler kommer fra flere retninger. - Jeg må erkende, at der er problemer, og at vi er nødt til at gøre noget ved det og sikre, at der ikke sker noget, siger Henrik C. Pedersen. Samtidig understreger udvalgsformanden, at der også er en del bilister, der ikke bruger den sunde fornuft, når de kører deres børn i skole. - Det er uforståeligt, at forældre kører deres børn helt hen til skolen, siger han og tilføjer, at han håber, at opfordringerne til elever - og deres forældre - om at lade børnene cykle hjælper. Jetsmark Centralskole har selv fremsendt følgende forslag til, hvordan problemerne ved skolen kan løses. Forslagene er i uprioriteret rækkefølge. - Flyt indgangen til skolen og køb et areal nord for skolen, hvor der kan laves parkeringsplads og cykelparkering. - Flyt indkørslen til børnehaven til Bøgevej samtidig med, at tilkørslen fra Skolegade lukkes. - Luk cykelkælderen og etabler cykelparkeringsplads til 250 cykler ved tandklinikken. - Etabler cykelsti langs med fortovet ind til skolen. - Forlæng buslommen (som bussen ikke længere bruger) ned til tandlægens p-plads. - Etabler cykelsti fra grusvejen nord for skolen parallelt med Nørregade, så eleverne kan køre ad stisystemnet uden at komme ud på Skolegade. - Etabler cykelparkering til 100 cykler mellem undervisningsfløjene ved tandklinikken. Teknisk forvaltning skal nu udarbejde mulige løsningsforslag, som skal forelægges børne- og kulturudvalget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...