Trafikanter skal gøres mere trygge

Detaljerede forslag til, hvordan kommunevejene gøres mere sikre

FJERRITSLEV KOMMUNE: Det skal være mere sikkert at færdes på vejene i Fjerritslev Kommune. Derfor har kommunen fået lavet et forslag til en trafikplan, som nu lægges frem for offentligheden. Dermed lægges der op til en debat, som alle borgere kan bidrage til. Tanken er blandt andet, at der skal laves borgermøder om planen. Forslaget er lavet af Sven Allan Jensen A/S, og det rummer en masse konkrete bud på, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres. Ikke dermed sagt, at det er de rigtige løsninger, men så er debatten da i gang. Eksempelvis fokuseres der en del på forholdene ved Fjerritslev Skole, hvor der ifølge forslaget er mange farlige situationer. Trafikanter respekterer ikke fodgængerfeltet på Brøndumvej, når der ikke er en skolepatrulje til stede. Derfor foreslås det, at fodgængerfeltet flyttes mod nord efter indkørslen til hallen, samt at der laves en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen. Trafikken på Borups Allé, der også går forbi Fjerritslev Skole, skaber ligeledes utryghed. Ifølge trafikplanforslaget er der høj fart på denne vej, og der kan eventuelt laves cykelbaner, ligesom den tilladte hastighed ved skolen kan sættes ned til 40 kilometer i timen. Gennem længere tid har forældre til børn i Ørebroskolen, Ørebrovej, klaget over en usikker skolevej mellem Skerping og Gøttrup. I en undersøgelse har børnene givet udtryk for, at de er bange for at cykle i skole. Her understreger forslaget, at farten skal bringes ned. Først med lokal hastighedsbegrænsning og måske senere med chikaner eller lignende. Ved Klim Friskole, Thorup-Klim Skole og Trekronerskolen kan der også laves hastighedsbegrænsninger på 40 kilometer i timen. Dette er blot nogle af forslagene, og forude ligger hele debatperioden og en prioritering fra politisk side.