EMNER

Trafikdæmpning ude i horisonten

Astrupvej får høj prioritet, når tekniks udvalg skal fordele penge til vejanlæg

ASTRUP:Efter flere års dvale om spørgsmålet ser det ud til, at der inden for en overskuelig fremtid bliver gjort noget for at dæmpe hastigheden på Astrupvej indenfor byzonegrænsen, og dermed højne trafiksikkerheden for svage trafikanter. - Der har været et møde med teknisk forvaltning, som har en positiv indstilling på at få lavet trafikdæmpende foranstaltninger. Enten i år eller næste år, siger Hans Paludan, der før jul blev ny formand for et nykonstrueret landsbyråd. På landbyrådsmødet var trafiksikkerheden på Astrupvej et varmt emne, og beboere langs vejen har givet udtryk for deres utryghed. Flere meldte sig i en baggrundsgruppe. Det nye landsbyråd fandt dog hurtigt ud af, at trafikdæmpning skal finansieres med kommunale midler og ikke ved et Leader+ projekt. Og Hans Paludan oplyser, at det er de folk, der har speciel interesse for vejen, som går videre med det problem. - Der hører et torveprojekt med, men det har vi givet lavere prioritet i forhold det hal-projekt, som det gamle landsbyråd arbejdede med. Foreløbig er det nogle løse ideer, men vi forventer i løbet af foråret at få lavet et skitseprojekt for haludvidelsen, oplyser Hans Paludan. Allerede i 1997 vidste myndigheder og lokale borgere, at Astrupvej havde en høj prioritet. I forbindelse med Vejdirektoratets forsøgsprojekt Landsbysdamarbejde mellem Astrup og Lendum og trafiksikkerhed og lansbymiljø blev der lavet en undersøgelse, hvor ca. 100 ud af 223 hustande svarede at Astrupvej var et af de farligste steder i trafikken. Som bekendt fik Bøgstedvej ved skole, hal og børnehave den højeste prioritet, og siden har projekter omkring Astrupvej ligget stille selv om der som opfølgning blev lavet et skitseprojekt. Siden forsøgsprojektet sluttede har borgerforeninger i tre-fire andre byer været stærkt fremme med ønsker om trafikdæmpning, og overhalet Astrup indenom med nye anlæg. - Der er ingen tvivl om der køres for stærkt på Astrupvej, og på tirsdag skal teknisk udvalg snakke om prioritering af vejanlæg i 2004, oplyser Lisbet Kveiborg.