Trafikulykker

Trafikdød truer knap 30.000 rådyr

Ny indsats for afværgning af ulykker og for sporing af det kvæstede vildt

Tusinder af rådyr er i fare de kommende uger på danske landeveje, fordi deres vinterflokke (spring) opløses, mens bukkene kæmper og råer jager med lammene fra i fjor. Ud af 7337 eftersøgninger med hund i 2001/2002 var de 30 pct. en følge af påkørsler, og sæsonen er inde. Sporhundeførere med jægernes såkaldte schweisshunde er parat. Lokalt går det galt for vildtet flere gange dagligt. Af samme grund har Falcks vildtkonsulent, Kurt Thomsen, Aalbæk, Skagen, netop opsat spejlel, som langs ny vejstrækninger reflekterer skæret af billys og derved i nogen grad skræmmer vildtet væk fra vejbanen. Veggerby og Omegns Jagtforening har i samarbejde med Støvring kommune og vildtkonsulenten sat spejle op på en udsat strækning ved Hjedsbæk, og på landsplan tages initiativer, som skal hindre de mange påkørsler. Først og fremmest vil det hjælpe, hvis bilister bemærker de for dyrene (og bilerne) farlige strækninger. Forvirrede ungdyr Det er en mangeårig erfaring, at de fleste påkørte rådyr er etårige, som omkring maj bortjages af moderen og for første gang er på egen hånd. Ældre dyr rammes også, men da sker det ifølge vildtkonsulenten oftest, fordi bukken jager med en rival eller råen med børnene fra i fjor. Naturen er brutal. Hun skal af med dem, inden hun føder (sætter) lam igen, og fordrivelsen af de forbløffede ungdyr kan stå på i flere dage. Imens ænser råen intet andet og slet ikke biler. En trøst for dyr og mennesker er det, at det berømte danske korps af schweisshundeførere (schweiss = blod) er til rådighed og forrige sæson fandt over halvdelen af de dyr, der eftersøgtes. Imidlertid anslås det, at mellem 20.000 og 30.000 rådyr lider trafikdøden på danske veje eller nogle hundrede meter derfra, når de har slæbt sig såret væk. Hundene, der bruges, er i vid udstrækning jagthunde, som er skolet i sporing også af anskudt vildt, men trafikeftersøgninger kan være de vanskeligste. Dels fordi bilisten har mangelfulde oplysninger om påkørselsstedet, dels fordi en indre kvæstelse af dyret måske ikke forårsager blodtab, så hunden mangler blodspor i terrænet. Kør med et bånd På alle Falckstationer, på nogle servicestationer og i bilsynshaller udleveres gratis såkaldte streamere: bånd, som trafikanterne opfordres til at binde på nærmeste kantpæl, hvor påkørslen fandt sted. Bilisten orienterer i øvrigt Falck eller politi, og har vedkommende ingen streamer, så kan der skrabes et mærke i rabatten. Aflæs kilometertallet på nærmeste vejpæl. Det er en god ide altid at køre med bånd til afmærkning, f.eks. i handskerummet. Forudsætningen for, at dyret kan spores og eventuelt aflives er nemlig, at hunden kan starte på sporet. Trafikfaren er for råvildtet størst fra nu til midt i maj og igen i begyndelsen af oktober. Om foråret som nævnt fordi dyrene jager hinanden, før alle er på plads i territorier. Om efteråret fordi dyrene koncentreres igen i deres fødesøgning og f.eks. samles på ny vintersæd, på høstede majsmarker eller lignende. Foråret forsinket Sommeren igennem bevæger dyrene sig langt mindre bl.a. fordi der er føde overalt. Uroen er da værst for den et- eller toårige buk, som vil spille en rolle og i juli-august vil være med i brunsten. Han bliver jaget af en stedlig pladsbuk, hvor han end kommer. For øvrigt tales der om, at forårsuroen i råvildtbestanden er forsinket i år. Først ganske nylig kom der grønt i skovbunden, hvorfor dyrene stod i de såkaldte spring langt ude på græsmarkerne. Vintersæd og raps var holdt nede, mere eller mindre svedet af barfrost. Men nu gror det. Og naturen ænser ikke biler.