EMNER

Trafikfælder demonteres

Kommunen lægger op til sikring af farlige skilte

FREDERIKSHAVN: Spidse hjørner og skarpe kanter på de store jernplader, der markerer indkørslerne til Abildgård-kvarteret, skal formentlig kapsles ind. Keld Gydum, Stenbakkevej, og Harry Jakobsen, Glerupsvej, kritiserede i Nordjyskes søndagsudgave udformningen af byportskiltene og på et møde mandag med en beboergruppe i kvarteret vil kommunen fremlægge et oplæg til sikring ved at skiltene afsluttes med en rør-indramning. Det kan mindske risikoen for kvæstelser, hvis bløde trafikanter uforvarende vælter over mod skiltene. Ingeniør Jane Olesen, teknisk forvaltning, siger, at ingen var opmærksomme på, at skiltene kunne indebære en risiko, da det blev besluttet, at udsmykningen af chikanerne skulle udgøres af jernplader i stedet for granit. En snes mennesker - repræsentanter for teknisk forvaltning, beboergruppen og politiet - var involveret i beslutningen og arkitektfirmaet Sv. Allan Jensen, Aalborg, anbefalede valget af jernplader til formålet. Rustne jernplader til kvarterudsmykning i forbindelse medd vejomlægninger er ikke nogen frederikshavnsk ide. Aalborg-arkitektfirmaet har oplyst kommunen om, at lignende løsninger er lavet flere andre steder. Det er først efter byportskiltene blev rejst, at diskussionen om det sikkerhedsmæssigt forsvarlige i udformningen er opstået. Jane Olesen er ikke enig i, at sikkerhedsrisikoen ved skiltene er så grel, som Keld Gydum og Harry Jakobsen har påpeget. De er i øvrigt de to eneste, der indtil nu har henvendt sig til teknisk forvaltning om sikkerhedsrisikoen. Rørindramningen bliver ikke særlig fremtrædende. Jane Olesen oplyser, at det forslag , som beboergruppen får forelagt mandag, går ud på at "rammen" skal være rustfarvet ligesom jernpladerne. Skiltene er allerede sat op over alt i kvarteret, men efter Jane Olsens vurdering er der ikke noget problem i at svejse rørombukningen til skiltene på stedet. Side 2
Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk