EMNER

TRAFIKFORLIG

- 70 millioner kroner til udbygning af motorvejen nord for Limfjordstunnelen ved Bouet, fra to til tre spor. En strækning på 1,8 km. - 50 millioner kroner til intelligent trafikstyring ved Limfjordstunnelen - 10 millioner kroner afsat til at færdiggøre en miljøundersøgelse af konsekvenserne ved en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm. Der er ikke afsat penge til anlæg af en tredje forbindelse. - 10 millioner kroner til at undersøge en udbygning af rute 26/34 Hanstholm-Skive-Herning - 15 millioner kroner til at dæmpe støjen fra nærbanen ved Lindholm Station - 10 millioner kroner til miljøundersøgelse af konsekvenserne ved udbygning af jernbanen Aalborg-Hobro