Trafikulykker

Trafikforsker: Stort mørketal er et problem

AALBORG:Der sker langt flere trafikuheld, end politiet og vejmyndighederne har kendskab til. Det meget store mørketal forhindrer myndighederne i at få et præcist overblik over, hvilke vejstrækninger der er farlige, og hvordan der bedst sættes ind for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne. Det siger trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet. - Vi ved, at der indberettes cirka 8.000 færdselsuheld til Danmarks Statistik om året, men når vi spørger i landspatientregisteret, så har skadestuerne et konstant tal på 50.000 uheld om året. Det er et kæmpe problem, at myndighederne ikke har mere præcise tal. Eksempelvis ville Aalborg Kommune få et langt større talmateriale at arbejde med og derved mere sikkert kunne udpege de strækninger, hvor der reelt er problemer. I dag er det meget svært, hvis der kun er registreret tre uheld på en fem-årig periode, siger Harry Lahrmann, som også mener, at den manglende registrering er medvirkende til, at myndighederne ikke har øje for vejstrækninger, der er farlige. - Jeg vil tro, at alle dødsulykker bliver registreret, men der sker rigtig mange uheld med personskade, som aldrig kommer til politiet og vejmyndighedernes kendskab. Harry Lahrmann peger på, at for at større indsigt i trafikuheldenes reelle omfang kræver et nyt registereringssystem med uheldsbestemmelse. Svagheden i sygehusvæsenets landspatientregister er nemlig, at der mangler oplysninger om uheldene. For eksempel hvor de er sket, og hvem der var involveret. Det er nemlig ikke relevant for lægerne. - Et nyt system kræver penge og en organisatorisk ændring, men det ligger desværre lidt tungt i øjeblikket. Vejdirektoratet bliver hele tiden skåret ned, og med udsigt til, at de nye storkommuner får en række nye opgaver at tage sig af, tror jeg ikke, at de ville kunne løfte den opgave, siger trafikforskeren.