Lokalpolitik

Trafikinvesteringer går udenom Nordjylland

Regeringens infrastrukturkommission foreslår at målrette trafikinvesteringer massivt mod hovedstaden og Østjylland

Frem­ti­dens stør­ste tra­fi­ka­le ud­for­drin­ger bli­ver at und­gå lan­ge køer og ven­te­ti­der på ve­je­ne.
FOTO: THOMAS HANSEN

Frem­ti­dens stør­ste tra­fi­ka­le ud­for­drin­ger bli­ver at und­gå lan­ge køer og ven­te­ti­der på ve­je­ne. FOTO: THOMAS HANSEN

KØBENHAVN:Fremtidens største trafikale udfordringer bliver at undgå lange køer og vintertid på landets veje, så både mennesker og gods kan bevæge sig frit. Det var konklusionen, da Infrastrukturkommissionen onsdag kunne gøre status på sit hidtidige arbejde. Kommissionen er nedsat af regeringen til at fastlægge de langsigtede perspektiver for, hvordan biler, lastbiler, fly, tog, skibe og cykler skal kunne bevæge sig i Danmark. Og målsætningen var klar. Udbygninger af ikke mindst veje skal forhindre frustrerede bilister og lastbilchauffører bag rattene, og der skal sættes hårdt ind der, hvor problemer allerede mærkes i dag. Derfor fokuserer kommissionen på København og Østjylland. Der er forslag om en havnetunnel i København, udbyggelse af indfaldsveje til hovedstaden, flere ringveje, udvidelse af metro og en letbane fra Lyngby over Husum og Rødovre til Avedøre. I Østjylland går forslagene først og fremmest på at udbygge motorveje - herunder en ny midtjysk motorvej fra Vejle til Viborg. Trafik vil gå i stå - Hvis vi ikke gør noget, vil trafikken i 2030 gå i stå. Med den udvikling, vi forventer, vil det tage fem timer længere at komme til og fra arbejde, sagde kommissionens formand, Birgit Aagaard-Svendsen, på konferencen i København, hvor de første resultater blev fremlagt. Arbejdet med de københavnske planer er sket under ledelse af kommissionsmedlem Kim Graugaard, der er direktør i Dansk Industri. - Det er klogt at sætte fokus der, hvor trængsels- og fremkomlighedsproblemerne er størst, sagde Kim Graugaard. Tankerne om, hvad der skal ske i Østjylland, blev præsenteret af Erik Østergaard, direktør for vognmændenes sammenslutning, DTL. - Trafikproblemerne vil få en karakter, der vil have indflydelse på, hvordan væksten i Danmark udvikler sig. I forhold til Østjylland er der stadig tid til at tænke sig om, men klokken er fem minutter i 12 i forhold til at finde ud af, hvad der skal ske, sagde Erik Østergaard. Savner visioner Men kommissionens planer blev ikke modtaget med udelt begejstring. Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), mener, at infrastrukturkommissionen skulle formulere nogle visioner og planer, der kunne binde Danmark bedre sammen, i stedet for blot at se på løsninger på konkrete trængselsproblemer. - Ellers ender vi med, at København hænger sammen med Skåne, Halland og Blekinge, mens Jylland hænger sammen med Schleswig-Holstein, kommenterede han sarkastisk. Carl Holst (V), formand for Danske Regioners udvalg for Regional Udvikling og regionsrådsformand i Region Syddanmark, advarer også mod at bygge sig ud af de trafikale problemer. - Vi kan ikke løse trafikproblemerne alene med mere asfalt. Den kollektive trafik skal spille en langt mere offensiv rolle og tilbyde god service og høj frekvens, siger han. Aalborgs teknisk rådmand, Mariann Nørgaard (V), sagde på konferencen, at hun kan frygte, andre områder end hovedstaden og Østjylland bliver glemt. Jernbane energieffektiv Per Homann Jespersen, der er trafikforsker ved RUC, siger, at Infrastrukturkommissionen har en lettere “ubekymret” tilgang til, hvordan trafikken kommer til at se ud. Han mener, at kommissionen har taget fremskrivninger af biltrafikken og set, hvor mange veje der skal til for at klare fremtidens mængde af biler. Det kan man ifølge Jespersen ikke, fordi oliepriser og beslutninger omkring klimapolitik kommer til at spille ind. - Vi skal også have scenarier for, hvordan det ser ud, hvis der kommer begrænsninger på grund af olieprisen eller fordi, vi ikke må udsende klimagasser. Derfor skal man se mere seriøst på jernbanen, for det er det mest energieffektive, siger Per Homann Jespersen. Birgit Aagaard-Svendsen siger til kritikken, at arbejdet i kommissionen endnu ikke er færdigt, og at der bliver lyttet./ritzau/