Trafikkaos på Skolevangen

Der er efter min mening flere parametre, der skal drages frem, når trafiksituationen omkring Skolevangen - og om de fleste andre skoler - skal diskuteres.

Situationen skal efter min mening løses med to midler. For det første må der tilvejebringes rimelige fysiske rammer for, at trafikken til og fra institutionerne på Skolevangen kan foregå således, at ingen risikerer liv og lemmer. Det er først og fremmest en kommunal opgave. Hindringerne her kan være ideer til praktiske løsninger, samt - naturligvis - kommunens økonomi. For det andet må det være uden for enhver tvivl, at den optimale måde at transportere sig til skole på må være til fods eller på cykel. Og det er primært forældrenes og skolens ansvar. Det er det bedste for undervisningen, sundheden, trafiksikkerheden og miljøet. Børnene - og læreren - starter dagen med at få motion, hvilket mange undersøgelser viser, er det optimale for at opnå en god indlæring. Skolen kan her vise vejen ved at have en klart formuleret trafikpolitik. Den eneste praktiske hindring i at cykle eller gå er naturligvis afstanden til skolen. Derfor mener jeg, at vi ikke skal lave forholdene optimale for bilisterne. Tværtimod: Vi skal gøre det besværligt at ankomme til skolen i bil. Således vil bilkørsel i forbindelse med skolestarten blive forbeholdt de forholdsvis få, der har så langt til skole, at de er nødt til at bruge bil, samt naturligvis ansatte, når det er nødvendigt. Et forslag kunne være at lukke Skolevangen for gennemkørende trafik. Lav et forbud mod biltrafik til skolerne og institutionerne på Skolevangen med mindre man er ansat på stedet. Tving forældrene til at aflevere børnene i en afstand fra skolen på mindst 3-400 m. Der er parkeringspladser i begge ender af Skolevangen, hvor det er muligt at aflevere sit barn, som så kan gå resten af vejen. Dette vil formodentlig medføre, at de fleste børn vil vælge at cykle til skolen i stedet. Og dette er ikke en hindring for børnene selv i de små klasser, da de jo selvfølgelig bliver fulgt af forældrene, som således også selv får en god start på dagen. Mange forældre vil jo nok ryste på hovedet af dette, men helt ærligt: Hvordan kan man forvente, at ens barn senere i livet kan udvikle sig til en ansvarsfuld trafikant, hvis man aldrig har lært sit barn, hvordan man gebærder sig i trafikken? Der er efter min mening ingen tvivl om, at det er en forældreopgave. Som nogle forældre i ren dovenskab afstår sig fra at løse. Så der er ingen vej udenom: Op på cyklen og følg dit barn i skole. For de fleste vil det betyde, at man skal op et helt kvarter tidligere. Det er godt nok slemt. Nogle vil måske indvende, at en lukning af Skolevangen vil medføre en forøget trafik på Langagervej og Østre Alle. Men også her mener jeg, at man må forsøge at gøre det mindre attraktivt for den gennemkørende trafik at benytte disse veje. Dette kan måske gøres ved at ensrette dem. Langagervej er i forvejen svært fremkommelig fra begge sider på én gang på grund af de mange parkerede biler. Gennemkørende trafik skal naturligvis foregå på Frederikshavnsvej.