Trafikkaos tager til i Skalborg

Tålmodigheden er kørt i sænk hos borgere og trafikanter

John Niel­sen har boet i Skal­borg si­den 1968, på nær tre år. Han er der­for vant til tra­fik i sit barn­doms­kvar­ter. Men nu er bæ­ge­ret ved at være fuldt.foto: daniel mik­kel­sen

John Niel­sen har boet i Skal­borg si­den 1968, på nær tre år. Han er der­for vant til tra­fik i sit barn­doms­kvar­ter. Men nu er bæ­ge­ret ved at være fuldt.foto: daniel mik­kel­sen

AALBORG:Bilerne snegler sig frem meter for meter, eller holder i perioder helt stille. Det er hverdag på Hobrovej, når trafikanter skal til og fra de stadig flere forretninger ved City Syd, eller de stadig flere indbyggere i Frejlev og Nibe skal pendle mellem hjem og job. Men nu er tålmodigheden kørt i sænk hos borgere og forældre i Skalborg.De vil have infrastrukturen til at følge med udviklingen i området. Alternativet må være at udskyde udvidelserne med endnu flere forretninger ved storcentret. - Jeg er gammel Skalborg-dreng, og vi har altid været vant til meget trafik, og at Skalborg er delt i to af Hobrovej. Men nu er hele kvarteret delt ikke blot på kryds, men også på tværs og i flere stykker, fortæller John Nielsen, som bor på en sidevej til Hobrovej i Skalborg. - Trafikproblemerne har spredt sig fra Hobrovej til flere veje i kvarteret, siger han og nævner i flæng: Indkildevej, Nibevej, Ny Nibevej, Letvadvej og Digtervejen. - Vi har skoleelever, som på cykler skal fra Sofiendalskole til idrætstimer i Skalborggaard Hallen, og de er placeret på hver sin side af Hobrovej. Og tænk på miljøet, når der holder så mange biler og oser i kø, siger John Nielsen. Kommunen er ellers ved at udvide lyskrydset ved Hobrovej og Indkildevej, anlægge nyt lyskryds ved McDonald og afstribe Hobrovej til to kørebaner i hver retning. - Men det er lappeløsninger, som ikke hjælper. Vi har behov for en aflastningsvej til og fra motorvejen, siger John Nielsen. Afkørsel fra motorvej Han foreslår at anlægge en ekstra frakørsel fra Mariendal Mølle-motorvejen ved Indkildevej, og den nye afkørsel skal føres ind over engene til Dallvej, der munder ud i Hobrovej lidt syd for Nibevej. Altså en ny vej bagom Skalborg til City. John Nielsen er klar over, at en løsning på trafikproblemerne ved Hobrovej afhænger af, om der kommer en ny vestlig Limfjordsforbindelse eller ej. - Men vi kan altså ikke blive ved med at vente, når der ved storcentret anlægges et nyt butikscenter, Plantorama bygger, og butikkernes åbningstider hele tiden udvides. Og det hele vil ramle den dag, vi får et Ikea, siger John Nielsen. Han har ikke haft svært ved at samle opbakning til sin holdning fra andre beboere i området og har sendt et brev om problemet til byrådsmedlemmerne. - Hvis det ikke hjælper, så må vi indkalde til et borgermøde i starten af det nye år. Vi har brug for et fælles talerør i Skalborg, ligesom man har det andre steder, siger han.