Trafikkaos ved skolen

Medlem af skolebestyrelsen beder politiet se på de trafikale forhold om morgenen ved Fjerritslev Skole.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Man­ge bi­lis­ter kø­rer om mor­ge­nen hen over to fuldt op­truk­ne stri­ber for at kun­ne gøre holdt i par­ke­rings­bå­se­ne på Brøn­dum­vej ud for Fjer­rit­slev Skole. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Bilister, der kører hen over to fuldt optrukne midterstriber på Brøndumvej ud for Fjerritslev Skole, er ikke et særsyn om morgenen. Disse bilister, der skal aflevere børn til dagens skolegang, overtræder færdselsloven for at kunne aflevere børnene helt tæt på døren ind til skolen. Samtidig skaber de farlige situationer for øvrige trafikanter og de få elever, der for tiden cykler til skole. De magelige bilister kommer fra syd og kører hen over to fuldt optrukne linier for at lave et midlertidigt stop i parkeringsbåsene ud for skolen - med køleren pegende imod køreretningen. Bedre bliver det ikke, når de har afleveret barn/børn og igen skal sætte i gang. Så trækker de halvt ud på kørebanen for at kunne se, om der er modkørende færdsel. Og det er der næsten hele tiden lige før skolens første time kl. 8.00. Deres placering på kørebanen gør, at bilister, der kommer fra nord, ofte må trække over i modsatte kørebane for at passere. Politiet orienteret - Nu er det nok. Disse ulovligheder skal stoppes. Derfor har jeg henvendt mig til Nordjyllands Politi i Hjørring og bedt dem kigge på trafikforholdene ved skolen om morgenen, fortæller Carsten Winding, bosat på Møllevej og medlem af skolebestyrelsen. Han har orienteret de øvrige medlemmer i skolebestyrelsen om henvendelsen til politiet. Parkeringslommen ved skolen er beregnet til trafikanter, der kommer fra nord ad Brøndumvej. Mange bilister fra syd kører ind på den store parkeringsplads ved Han Herred Fritidscenter, hvor børnene stiger ud for at gå de sidste par hundrede meter til skolen. Flere mulige løsninger - Der er flere mulige løsninger på trafikproblemerne ved Fjerritslev Skole. Det optimale ville være at etablere en bufferzone ved Brøndumvej, hvor det vil være sikkert at stoppe og sætte børn af. Et andet forslag kunne være at etablere en tunnel under eller bro over Brøndumvej, så børn sikkert kunne komme fra eksempelvis parkeringspladsen ved Han Herred Fritidscenter til skolen, forklarer Anders Henriksen. Han er næstformand i skolebestyrelsen. - Vi har tidligere haft både politiet og teknisk udvalg til at besigtige forholdene, når eleverne møder til skoledagen. De ser ikke det samme problem, som vi oplever. Deres påstand og løsning er, at bilisterne blot skal køre efter forholdene. - Teknisk er det ikke skolens problem, men kommunens. Men det er skolens børn, det i værste fald går ud over, fortæller Anders Henriksen. - Det ville være rart, hvis der kom øget politikontrol ved skolen. Det ville løse en del af de trafikale problemer.