Trafikminister: Broaftale er neutral

Selvom billigere godspriser på Storebælt risikerer at ramme Frederikshavn Havn, afviser trafikminister Flemming Hansen (K) at kompensere frederikshavnerne.

Han mener ikke, at takstnedsættelsen er væsentlig nok til, at regeringen skal følge en gammel aftale om at tage hensyn til havnetrafikken i Frederikshavn, hvis der pilles væsentligt ved godspriserne på Storebælt. - Jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at ti procent er en væsentlig takstnedsættelse. Jeg synes det ikke, siger trafikministeren. Flemming Hansens melding kommer i kølvandet på, at han i går foreslog at reducere taksterne på Storebælt med 20 procent for persontransport og 10 procent for gods og lastbiler. Samtidig stiller han spørgsmålstegn ved, om regeringen overhovedet er forpligtet til at genåbne den aftale, som den indgik med Frederikshavn Kommune i 2001, da kommunen købte havnen af staten for 235 mio.kr. I aftaleteksten står der ellers klart, at parterne er enige om at genforhandle overdragelsesvilkårerne "dersom godstaksterne for passage over Storebælts- og Øresundsforbindelserne inden udgangen af 2005 nedsættes væsentligt, således at de ud fra en helhedsvurdering indebærer en relativt større negativ effekt for godsomsætningen over Frederikshavn Havn". Direktør Bent Kobberup, Stena Line, siger, at rederiet allerede har tabt markedsandele i godsomsætningen mellem Danmark og Sverige på grund af indførelse af lavere takster og rabatter til vognmandskunder, der benytter den faste forbindelse over Øresund. Den forskydning af trafikken vil blive forstærket af lavere takster på Storebælt. Direktør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn, oplyser, at havnen har besluttet at lave en analyse, som skal danne grundlag for krav om en genforhandling af prisen for Frederikshavn Havn. Skal aftalen genforhandles, bliver det først, når forhandlingerne med forligspartierne og Kattegat-ruterne er på plads, siger Flemming Hansen.