Trafikmoral styrkes

Jeg har i mange år kæmpet hårdt for at få indført differentierede fartgrænser på sikre landeveje ud fra princippet om fart med fornuft.

Mange bilister - ikke mindst her i Jylland - har ligesom jeg svært ved at forstå fornuften i, at man kun må køre 80 km/t på en snorlige og overskuelig landevej. Det medfører en snigende undergravning af respekten for gældende fartgrænser. Ved at indføre 90 km/t på udvalgte sikre strækninger styrker vi derimod trafikmoralen og ansvarligheden hos den enkelte - til gavn for trafiksikkerheden. Og det er lige netop hensigten med det forsøg med differentieret fart på en række udvalgte strækninger, som igangsættes af regeringen i nær fremtid. Men farten dræber jo, vil nogle indvende. Ja, det er korrekt - specielt når der sker en ulykke. Men det er jo når der køres uansvarligt og hensynsløst - eksempelvis i bebyggede områder. Eller ved hasarderede overhalinger. Ikke fordi man kører med 90 km/t på en sikker landevej i godt føre. I Tyskland er den generelle hastighed på landeveje i øvrigt 100 km/t. Intet tyder på, at det medfører flere ulykker. Vi skal i det hele taget holde igen med trafikformynderi og i stedet dyrke princippet om frihed under ansvar hos den enkelte trafikant. Og så i øvrigt slå hårdt ned på dem, som bringer andres liv i fare med hensynsløs og farlig kørsel. Jeg ser meget frem til det kommende forsøg, der forhåbentlig bliver startskuddet på yderligere udbredelse af princippet om fart med fornuft.

Forsiden