Trafikulykker

Trafikoffer har vundet lang sej kamp

Nu viser en afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Nordjylland, at kommunen har fejlbedømt hendes sag, og at en del af hendes kvaler dermed var unødvendige.

Marianne Andersen fra Hjørring har kæmpet en stædig kamp for at få ret, og med hjælp fra en advokat har hun nu fået ret efter lang tids tovtrækkeri.Foto: Bente Poder

Marianne Andersen fra Hjørring har kæmpet en stædig kamp for at få ret, og med hjælp fra en advokat har hun nu fået ret efter lang tids tovtrækkeri.Foto: Bente Poder

Marianne Andersen kan ånde lettet op efter flere års tovtrækkeri med kommunen i hendes sygesag, hvor hun bl.a. sidste sommer måtte lade sig skille fra sin mand udelukkende for at få økonomien til at hænge sammen. - Kommunen har trukket sagen unødvendigt i langdrag. Det er en stor lettelse at få medhold i den opfattelse, siger Marianne Andersen, der har haft hjælp fra en advokat. Marianne Andersen har efter to trafikuheld konstante smerter flere steder i kroppen. Og selvom adskillige lægeerklæringer i årenes løb har fastslået, at der er tale om varige mén, besluttede jobcentret i juni 2008 at stoppe hendes sygedagpenge og i stedet flytte hende over på kontanthjælp. De mente ikke, at hun var berettiget til hverken fleksjob eller en førtidspension. - De mente jeg var for syg til fleksjob, men for rask til førtidspension, konstaterer Marianne Andersen. Nu har Statsforvaltningen fastslået, at Marianne burde have været indstillet til et fleksjob og dermed ledighedsydelse fra 20. juni. 2008. Hun skal derfor have ydelsen med tilbagevirkende kraft. Flere arbejdsprøvninger har også vist, at Marianne kun kan bestride et arbejde i 13 timer om ugen, men Jobcentrets har fastholdt, at det var for lidt til at finde et fleksjob, og at der i øvrigt var udsigt til ændringer i hendes tilstand. Det fremgår imidlertid af sagsakterne, at man har undladt at tage vigtige lægeerklæringer med i vurderingen. - Mit sagsforløb har været fyldt med fejl. Det har været hårdt at kæmpe, men afgørelsen viser, at det nytter at stå fast på sin ret, siger Marianne Andersen. Hun mener, at hvis hun var blevet indstillet til fleksjob i juni 2008, så var det ikke kommet på tale, at hende og hendes mand måtte lade sig skille. - Psykisk er der også stor forskel på om man er berettiget til et fleksjob eller om man bliver parkeret på kontanthjælp uden udsigt til noget, siger Marianne Andersen, der hele tiden har været indstillet på at få et fleksjob og stadig have tilknytning til arbejdsmarkedet. Før den lange sygdomsperiode har bl.a. været ansat i butik og på kontor. Arbejdsmarkedschef i Hjørring Kommune, Michael Duus beklager, at kommunen og Beskæftigelsesankenævnet er nået frem til forskellige vurderinger af Marianne Andersens sag. - Det må vi tage til efterretning. Vores sagsbehandlere har behandlet sagen ud fra vores lægekonsulents vurdering, og den er ankenævnet altså ikke enig i, siger Michael Duus, der understreger at kommunen meget hurtigt efter afgørelsen har bragt det økonomiske mellemværende i orden. Marianne Andersen står nu med en arbejdsskadeerstatningssag, som hun også mener er blevet forhalet af kommunens langvarige sagsbehandling samt en betydelig advokatretning. - Den vil advokaten forsøge at få kommunen til at betale noget af, fordi de undervejs har lavet åbenlyse fejl. Jeg kan kun råde andre til at få hjælp fra en advokat, for det er utrolig hårdt selv at kæmpe for sin ret, siger Marianne Andersen.