Skagen

Trafikomlægning på Batterivej

Færdiggørelsen af Bøjlevejen betyder ændringer i trafikken. Arkivfoto: Peter Broen

Færdiggørelsen af Bøjlevejen betyder ændringer i trafikken. Arkivfoto: Peter Broen

SKAGEN:Færdiggørelsen af den nye Bøjlevejen, som skal være omfartsvej uden om Skagen centrum, betyder trafikomlægninger på Batterivej. Batterivej er afspærret syd for Nordre Ringvej og ved Fyrvej, så trafik til Batterivej nr. 4, 5, 7, 11 og 13 skal ske via Skarpæsvej, mens adgang til nr. 15 sker ad Nordre Ringvej. Trafik til de øvrige adresser på Batterivej, når man kommer fra Skagen centrum, sker via rundkørslen på Fyrvej og den nye vej, som i sin helhed forventes af komme til kun at hedde Bøjlevejen. Frederikshavn kommune oplyser, at trafikomlægningen er permanent, og at kommunen snarest vil iværksætte en revision af de berørte adresser.