Løkken

Trafikplan sendt videre

VRÅ:Bymidten i Vrå skal ændres til at være mere tidssvarende i de kommende år. Til det formål har teknisk forvaltning i Løkken-Vrå Kommune udarbejdet en trafikplan med forslag til, hvordan en sådan kan se ud - med hensyntagen til motorvejsnettet, de nye virksomheder og vejstrukturen generelt. Planen blev diskuteret i teknisk udvalg forleden, hvor konklusionen blev, at den sendes videre til Ny Hjørring Kommune med anbefaling om vedtagelse.