Lokalpolitik

Trafikproblemerne flytter

NYHAVNSGADE:Borgerlisten for Aalborg Kommune har indsendt indsigelse mod lokalplan 10-073 og kommuneplan 1.56, Aalborg Havnefront. Borgerlisten mener, at rådmand Henrik Thomsens planer om at reducere biltrafikken på Nyhavnsgade og Strandvejen fra 16000 biler i døgnet, til 10000 biler i døgnet, vil give store trafikale problemer på bl.a. Vesterbro, Østerbro, Sønderbro og Østre Alle. Vi mener at rådmand Henrik Thomsen og hans flertal i byrådet, gennem en sådan reduktion på ikke mindre end 37,5% af den daglige færdsel langs den relativt ubeboede strækning langs havnen, vil påføre mere beboede områder et øget pres, både trafikalt og miljømæssigt, ligesom en ”flaskehals” langs havnen gennem en indskrænkning af kørebanerne, vil være til gene for den daglige færdsel. Vejdirektoratet har udtrykt ønske om at fjerne ”flaskehalsen” ved tunnellen, og det kan derfor undre os, at byrådet vil lave en ny i byen. Borgerlisten frygter, at de trafikproblemer som man kan forudse, vil blive brugt som undskyldning for at fremme en 3. Limfjordsforbindelse i vest, så Henrik Thomsen og co. som ellers tidligere argumenterede imod en vest-løsning, nu selv får den gennemført.