Aalborg

Trafikselskabet sætter priserne op til januar

Torsdag afgøres det hvor store stigningerne bliver

AALBORG:Til januar bliver det dyrere at køre med bus og tog i Nordjylland. Spørgsmålet er bare, hvor meget dyrere det bliver. Når bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab mødes på torsdag, er der således ikke færre end tre forskellige modeller at tage stilling til. Dog kan den ene, som ellers blev brugt, da 2003-budgettet blev lagt i maj, formentlig ganske udelukkes, da den ikke vil give de nødvendige indtægter. Modellen opererede med en takststigning på gennemsnitligt 3,7 procent, men nu kan man hos NT se, at det vil give 1,3 mio. kr. for lidt i indtægt næste år. Derfor fremlægger trafikselskabets sekretariat to andre modeller. Den ene går på en gennemsnitlig stigning på 4,5 procent, hvilket for to zoners kørsel vil sige, at kontantbilletter stiger fra 13 til 14 kr., at klippekort stiger fra 86 til 90 kr. og at periodekort stiger fra 245 til 250 kr. Men måske kommer priserne endnu længere op. Sagen er nemlig, at en kompensation for nedsatte takster, som staten har givet trafikselslaberne siden 1997, formentlig bortfalder ved udgangen af 2003. Og, lyder det fra NTs sekretariat, måske skulle man begynde at hente de manglende penge ind allerede fra og med 2003. Hvis tilskuddet falder væk - hvilket afgøres i forbindelse med finansloven - kommer NT til at mangle 22 mio. kr. i 2004. Dette tab kunne man begynde at spare op til ved at hæve taksterne ekstra i 2003. Hvis denne model vedtages, kommer kontantbilletter stadig til at koste 14 kr. mens klippekort vil stige til 92 kr. og periodekort til 260 kr. Forhøjelsen skaffer i givet fald seks-syv af de 22 millioner, der kommer til at mangle i 2004. Uanset hvad taksterne bliver, kommer stigningen til at træde i kraft pr. 19. januar næste år.