Trafiksikker skolestart for de allermindste

Politiet passer ekstra på 450 nye børn i den første skoleuge

FREDERIKSHAVN:450 nye børn starter i sisse dage i børnehaveklasserne og Frederikshavn Politi får derfor endnu en opgave fra i dag - hvor betjente fra ordenspolitiet på skolearbejde som led i bestræbelserne på at skabe opmærksomhed omkring trafiksikkerheden for den allermindste. Første skoledag kan ofte være kaotisk for både børn og voksne - ikke blot inden for skolens trygge mure, men også på de tilstødende gader og veje på skolevejen. - Vi plejer at sætte nogle af de betjente, der er på patrulje, ud på skolerne, så vi kan stå og overvåge når børnene kommer i skole i de første dage. Og vi kigger bl.a. efter, om børn og voksne er behørigt fastspændt i sikkerhedsselen. Det er jo desværre sådan, at det altid er forældrene, der overtræder færdselsloven, siger politiinspektør Stig Lundbo. Men politiet forsøger at have et vågent øje på hver finder, og det betyder, at der også bliver bidt mærke i, hvor tungt foden hviler på speederen. - Generelt holder vi netop i disse dage øje med, hvordan de "nye" trafikanterne opfører sig. Desværre kører bilisterne tit og ofte netop for hurtigt omkring skolerne. Forældrene kommer hovedkulds ud af døren, kører for hurtigt og glemmer at tager højde for de almindelige sikkerhedforanstaltningerne. Og så får folk ikke tid til at passe på deres dyrebareste eje, nemlig børnene, siger Stig Lundbo. Ser politiet børn og voksne uden seler, bliver det påtalt - men har vedkommende voksne i travlheden også glemt kørekortet, så vanker der en bøde. Stig Lundbo har dog et godt råd til voksne med børn der skal møde i skole for første gang. - Det bedste man kan gøre på den første skoledag er at tage sine børn ved hånden og vise dem en trafiksikker skolevej, der er uden faremomenter som f.eks. vejkryds med stærk trafik, og så lære børnene at gå i fodgængerfeltet. Det er måske ikke den korteste skolevej , men bare det er den meste trafiksikre vej er meget nået, siger Stig Lundbo, der håber at hans betjente kan nå at besøge alle 12 skoler i kommunen inden den første skoleuge er omme. Foruden politiets ekstraindsats på trafiksikkerhedsområdet, er også færdselssikkerhedsudvalget på tæerne. - Vi kører igen i år vores kampagne, hvor skolerne bl.a. får foldere, trafikkort, klistermærker og ruter over de sikreste skoleveje udleveret. Og så får alle de ny elever besøg i klasserne af en færdselskontaktpolitimand, så hurtigt det lader sig gøre, siger færdselssikkerhedsudvalgets talsmand, ingeniør Jørgen Aakerberg fra Frederikshavn Kommune.