Lokalpolitik

Trafiksikker tunnel under ringvejen

Et mangeårigt ønske fra Skibsbys borgere er nu på trapperne

HJØRRING:I mere end 10 år har borgerne i Skibsby efterlyst en trafiksikker tunnel under Ringvejen ved det farlige kryds ved Vellingshøjvej. Nu indstiller udvalget for teknik og miljø, at arbejdet sættes igang efter sommerferien. - Vi må erkende, at det er en af de værste sorte pletter på kommunens vejnet. Når ulykken indtræffer på dét sted, går det forfærdeligt galt, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl. Krydsningen af Ringvejen fra Vellingshøjvej til Skibsbyvej er farlig, fordi vejen er bred og uoverskuelig på grund af svingbaner. Den kommende tunnel lægges umiddelbart syd for Vellingshøjvej, så der tages hensyn til en senere rundkørsel på stedet. Tunnellen forberedes til at blive ført under den kommende Ny Højenevej, der skal støde til rundkørslen. Den nye Højenevej er indtil videre et forslag. Den skal gå fra Hosbond på Skagensvej til den påtænkte rundkørsel Vellingshøjvej/Ringvejen. Tunnellen bliver enten en stål- eller en betontunnel med en indvendig højde på 2,82 meter. Stien bliver en dobbeltrettet cykelsti på 2,50 meter. Terrænnet omkring indkørslen til tunnellen bliver ad flade skråninger, så tunnellen bliver sååben, overskuelig og lys som muligt. Der sættes belysning på både sti og i tunnel. Tunnellen koster omkring 1.765.000 kroner. Kloakværket skal betale de 200.000 kroner. Der er kun afsat 1.300.000 kroner på budgettet, så yderligere 265.000 kroner skal findes andetsteds, men det forventer Ole Ørnbøl ikke bliver et problem. Den indbudte licitation forventes afviklet, så arbejdet kan udføres fra september til november. I den periode vil Ringvejen kun være farbar i ét spor i hver retning.