EMNER

Trafiksikkerhed er ikke eneste lod på vægten

Amtet anerkender beboeres argumenter men taler for rundkørsel ved Selma Lagerløfs Vej

AALBORG:Hvis man udelukkende skal se på trafiksikkerheden, er den bedste løsning at erstatte lyskrydset mellem Budumvej og Egensevej i Aalborg Øst med en rundkørsel. Men det er ikke ud fra den præmis, der skal ændres på vejnettet i området. Der skal også tages hensyn til byudviklingen og afvikling af en øget trafikmængde i universitetsområdet. Set ud fra den helhed, så er den bedste løsning at anlægge en rundkørsel mellem Selma Lagerløfs Vej og Egensevej. Det oplyser landinspektør Mogens Elling fra Nordjyllands Amt med udgangspunkt i de uddybende bemærkninger, som amtet har sendt til Vejdirektoratet. Ejerlauget Tornhøjparken har nemlig gjort indsigelse mod kommunens og amtets planer om at anlægge en rundkørsel ved Selma Lagerløfs Vej og peger på, at der er sket flere uheld, herunder en dødsulykke i lyskrydset, ved Budumvej og Egensevej. Derfor skal Vejdirektoratet tage stilling til placeringen. I bemærkningerne til Vejdirektoratet skriver amtet, at kommunens og amtets løsning ”... medfører en lille øgning af uheldsbelastningen i basissituationen 2015.” Det nye kryds på Egensevej vil betyde flere uheld. Derimod skriver amtet om beboerlaugets forslag, at det vil tilfredsstille hensynet til trafiksikkerhed. Men amtet anfører også, at deres forslag vil give det bedste trafik-flow. For at undgå kødannelser, kurver og sving skal Selma Lagerløfs Vej forlænges ud i Egensevej. Men amtets anerkendelse af beboernes trafiksikkerhedsmæssige argumenter, får bare beboerne til at undre sig endnu mere. - Jeg kan ikke se faglige grunde til en ny rundkørsel. Jeg kan ikke forstå, at de bevarer lyskrydset ved Budumvej. Det bør afløses af en rundkørsel, som er mere sikker, siger Bent Højgaard Hansen fra ejerlauget. Men Mogens Elling anfører, at sikkerheden i krydset mellem Budumvej og Egensevej bliver forbedret. Det er planen at lukke udkørslen i Egensevej fra Budumvej syd og dermed gøre det til et T-kryds. - Vi ved jo godt, at uheldene sker når man drejer fra Budumvej ud på Egensevej, og det er også muligt i et T-kryds, siger Bent Højgaard Hansen, som afventer Vejdirektoratets afgørelse.