Trafiksikkerheden spares væk

Rådmand bekymret for trafiksikkerheden - der er ikke afsat midler

Krydset Hadsundvej/Humlebakken, her har der været 20 uheld i årene 2002-2006, men næste år er der ikke afsat penge til at gøre noget ved krydset eller de øvrige sorte pletter.foto: hans christian Jacobsen

Krydset Hadsundvej/Humlebakken, her har der været 20 uheld i årene 2002-2006, men næste år er der ikke afsat penge til at gøre noget ved krydset eller de øvrige sorte pletter.foto: hans christian Jacobsen

AALBORG:Teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) er bekymret over det budgetforslag, som byrådet har lagt frem. Midlerne til trafiksikkerhedsprojekter er nemlig blevet sparet væk i budgettet, dermed er der ingen penge til at gøre noget ved den lange liste over sorte trafikale pletter. - Venstre forslår, at man afsætter 3-4 mio. kr. til trafiksikkerhed, det burde vi kunne, siger Mariann Nørgaard, der mener, at det er absolut nødvendigt med flere midler, så man kan sætte ind på de steder, hvor det er påkrævet. Hvis budgetforhandlingerne ikke ændrer på det nuværende budgetforslag, så er der ikke nogen muligheder for at forbedre trafiksikkerheden. - Så bliver der ingen fokus på trafiksikkerhed, siger Mariann Nørgaard. Det får konsekvenser for de områder, der er udpeget som sorte pletter, det vil sige de steder, hvor der over en femårig periode er gentagne uheld med dræbte og tilskadekomne. - Det er også kampagner, men det er især de sorte pletter, der er udpeget i samarbejde med politiet. Her er det nødvendigt at kunne gribe ind, hvis vi får at vide, at der er et sted, der trænger, siger Mariann Nørgaard, der erkender, at kommunen er på hælene på området uden penge. Venstre vil tage spørgsmålet om trafiksikkerheden med budgetforhandlingerne på torsdag, hvilket rådmanden også tror, at de øvrige partier vil gøre. - Vi har 1900 kilometer vej, vi er nødt til at kunne agere i forhold til den størrelse, som vi har, siger Mariann Nørgaard.