Trafikstøjen rammer helbred og huspriser

To nye rapporter fra henholdsvis Miljøstyrelsen og det statslige tyske miljøagentur omkring trafikstøj er både deprimerende og oplysende læsning. Den tyske påviser nemlig en sammenhæng mellem trafikstøj og forhøjet blodtryk; den danske, at støj har større effekt på husprisen for huse beliggende ud til en motorvej end hidtil antaget. Det er selvfølgelig ingen nyhed at huse, der er belastet af trafikstøj, opnår en lavere pris, når det sælges end et tilsvarende hus i rolige omgivelser. Men hvad forskellen er, har hidtil ikke været dokumenteret. Den dokumentation foreligger imidlertid nu. Miljøstyrelsen har nemlig udført en husprisanalyse, "Hvad koster støj?- værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden". En analyse, der indgår i regeringens bestræbelser på at udarbejde et forslag til en strategi for begrænsning af vejstøj. Konklusionen på analysen er, at priserne på huse belastet med vejstøj over 55 decibel (dB), som er beliggende ud til "almindelige" veje, falder med 1,2 procent pr. dB, hvorimod der på huse beliggende ud til motorveje er beregnet et husprisfald på 1,6 procent pr. dB. Miljøstyrelsen kan ikke konkludere på, om den ekstra effekt, som nærtliggende motorveje har på husprisen, kun hænger sammen med støj. Rapporten udelukker ikke, at det visuelle også kan spille ind. Rapporten "Hvad koster støj?" kan læses i elektronisk format på Miljøstyrelsens hjemmeside. Forhøjet blodtryk Men et er naturligvis kolde kontanter, noget andet er helbredet, som også lider under trafikstøj. Det statslige tyske miljøagentur, Umweltbundesamt, har undersøgt effekten af trafikstøj på helbredet. En ny analyse påviser således et sammenfald mellem trafikstøj og forhøjet blodtryk. Undersøgelsen, der omfatter 1700 testpersoner, dokumenterer, at folk, der lever i områder med hård belastning fra trafikstøj, langt oftere er under medicinsk behandling for højt blodtryk end personer, der lever i roligere omgivelser. Specielt udsatte er folk, der bor i områder med natlige støjgener. Ifølge analysen er sandsynligheden dobbelt så stor for, at personer, der lider under trafikstøj på over 55 dB ved nattetide, er under behandling for forhøjet blodtryk end dem, der sover ved konstante støjgener under 50 dB. ST