Trafikstrid på ministerbord

Løgstørianer utilfreds med skolelastbilers kørsel i Løgstørs nedre bydel

Trafikforhold 18. september 2002 08:00

LØGSTØR: Trafikminister Flemming Hansen (K) inddrages nu i en trafikal strid fra Løgstør. Det sker via Enhedslistens folketingsmedlem Keld Albrechtsen, der har bedt ministeren svare på en række spørgsmål. Baggrunden for Keld Albrechtsens henvendelse til ministeren er et brev fra Jesper Gorst-Rasmussen, Vægtergade 1a, Løgstør, der føler sig stærkt generet af kørsel med skolelastbiler i de smalle gader i Løgstørs nedre bydel. Jesper Gorst-Rasmussen har sommeren igennem forsøgt at få såvel Løgstør Politi som Løgstør Kommune til at stoppe ulovlig kørsel med skolelastbiler, men uden held. Derfor har han klaget sin nød til Folketinget. Jesper Gorst-Rasmussen er stærkt fortørnet over, at en række forbudsskilte mod lastbilkørsel, som kommunen satte op sidste vinter, ikke bliver respekteret af to køreskoler, der dagligt gennemkører området med store skolelastbiler - meget hyppigt med anhænger. - Nu har jeg i flere omgange politianmeldt køreskolerne for overtrædelse af forbuddet mod lastbilkørsel i området. På blot en enkelt har jeg således talt 23 overtrædelser, der også er sket i forbindelse med køreprøver, hvor lastbiler med køreprøvesagkyndige på passagersædet er kørt rundt i området, siger Jesper Gorst-Rasmussen, der på to måneder har talt over 200 overtrædelser. En enkelt gang var situationen ved at udvikle sig livsfarligt, idet en skolelastbil med nød og næppe undgik at køre en tysk pige på banecykel ned. - Den 21. august var situationen også helt grotesk, idet en mandlig kørelærer beordrede sin elev til at overtræde forbudsskiltningen, hvorefter der opstod trafikkaos i Toldbodgade. Lastbilen kunne ikke komme videre på grund af lovligt parkerede personbiler. Den nervøse elev måtte bakke, hvorefter hun blev beordret til at køre op på fortovet for at kunne fortsætte til havneområdet, siger Jesper Gorst-Rasmussen, der gennem flere måneder har fotograferet mange af de situationer, hvor loven er overtrådt af køreskolerne. Dermed har han kunnet dokumentere, at overtrædelserne har fundet sted. Men hverken kommune eller politiet greb ind. Det er Løgstør Kommune, der er vejmyndighed i området. Formanden for teknisk udvalg, advokat Uffe Bro (S), erkender, at skolelastbilkørslen hidtil har været ulovlig på grund af det han kalder "uheldig formulering på vejskiltene". - Det har aldrig været meningen at skolelastbilerne ikke må køre i området. Det må de meget gerne. De eksisterende undertavler på vejskiltene er formuleret forkert og er derfor nu dækket til. Der kommer snart nye tavler op, hvoraf det fremgår, at der er tilladt at køre området med skolelastbiler samt lastbiler, der har ærinder i området. - Jeg bor selv i den nedre bydel og har aldrig følt mig generet af skolekørslen. Det kan langt de fleste vist godt tåle at leve med, og jeg har da heller aldrig hørt andre end Gorst-Rasmussen klage over det, siger Uffe Bro.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...