EMNER

Trafikstyrelsen: Kontakt os igen

- Det unge par fra Aalborg bør kontakte os igen. Så vil vi endnu en gang rykke Iceland Express for en reaktion.

Det siger kommunikationschef Thorbjørn Ancker fra Trafikstyrelsen. Han medgiver dog, at styrelsen ikke har nogen sanktionsmulighed over for et genstridigt udenlandsk flyselskab: - Danske selskaber respekterer vores afgørelser, men når det gælder et udenlandsk selskab, må vi erkende, at vi kan løbe ind i problemer. EU-forordningen på området giver ikke mulighed for retslige skridt. Derfor er en klager henvist til civilt søgsmål, og det kan hurtigt løbe op. Thorbjørn Ancker oplyser, at EU-forordningen er under revision, og at man blandt andet drøfter problematikken omkring sanktioner over for flyselskaber, der vægrer sig ved at betale de erstatninger, de er pålagt. Advokat Preben Bang Henriksen, Aalborg, sætter også sin lid til den kommende revision af EU-forordningen om flypassagerers rettigheder: - Som det er i dag, er reglerne intet værd over for selskaber, der ikke respekterer afgørelserne. Nogle gange kan man hverken finde adresse eller mailadresse på selskaberne, og hvis man kan, så svarer de ikke. Preben Bang Henriksen mener, at den danske stat burde afkræve flyselskaber, der vil flyve på danske lufthavne, en bankgaranti, så man er sikker på, at der er penge til at betale de pålagte erstatninger til kunderne. Tilsyneladende er der stort behov for klarere regler på området. I 2010 modtog netværket Forbruger Europa flere end 12.000 forbrugerhenvendelser, der drejede sig om flypassagerers rettigheder. Året før var det 8000.