Lokalpolitik

Trafikudgifter i Thy løber løbsk

Miljø- og teknik koster 7,8 mio. kr. mere end forventet. Skolekørsel i Thy kulegraves

Blækket er knapt tørt efter budgetaftalen for 2008, hvor Thisted Byråd skulle spare 20 mio. kr., før politikerne vil blive præsenteret for ekstraordinære udgifter, der hober sig op på teknisk forvaltnings område. På sit møde mandag besluttede miljø- og teknikudvalget at bede byrådet om en tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. for 2007. Afvigelsen kommer på områderne kollektiv trafik (4,4 mio. kr.), vedligeholdelse af ejendomme (2,1 mio. kr.), miljø-dambrug (1,2 mio. kr.) og skovområdet (109.000). Udvalgsformand Ole Westergaard (V) er ikke stolt af situationen. Specielt udgifterne til skolekørsel og specialkørsler til skoler er løbet løbsk efter kommunalreformen. En revision af området har afventet en afklaring af skolestrukturen i Thisted Kommune, men nu er et konsulentfirma hyret til at granske organiseringen af den kommunalt finansierede kollektive trafik. - Vi er sikre på, at vi kan optimere skolekørslen, og at det kan gøres mere hensigtsmæssigt, siger Ole Westergaard.