Trafikulykker

Tragisk ulykke blev mindet i Kildeparken

Generalmajor F.A.von Scheppegrell erindres med kransenedlæggelse og mindelegat

MIDTBYEN:Ved statuen af den legendariske generalmajor Frederik Adolph von Scheppegrell i Kildeparken blev der i går holdt en mindehøjtidelighed med kransenedlæggelse og overrækkelse af generalmajorens mindelegat. Forældrene til den unge, kvindelige overkonstabel Susanne Lauritzen fra Trænregimentet, der omkom ved en tragisk færdselsulykke 26. april i år, fik dette års donation på 2500 kroner. - De har udvist en tapper og påskønnelsesværdig holdning samt venlighed og forståelse i forhold til regimentet, fastslog Aalborgs garnisonskommandant oberst Flemming Larsen, da han overrakte legatet til Jytte og Mogens Lauritzen fra Strande ved Lemvig. Det er i år 150 år siden, at legatet blev oprettet og uddelt for første gang. Den gamle legatprotokol fra 1853 oplyser, at legatet siden da er uddelt næsten hvert år på generalmajorens fødselsdag. Mindelegatets erkendtlighed - et tinfad med inskription - blev i år givet til oversergent Michael Schmidt 2.MP kompagni, Trænregimentet, som i en periode har været en forbilledlig chef for et kontingent fra militærpolitiet udsendt til Afghanistan. De efterladte - Da vores datter sidste gang tog af sted, beroligede hun os med, at der ikke var farligt i Kosovo - med mindre man kom ud for en ulykke, fortæller Jytte Lauritzen - efter at hun og hendes mand havde modtaget legatet. Det var da heller ikke nogen krigshandling, der forårsagede 31-årige Susanne Lauritzens død. Hun mistede livet, da hun var vognkommandør i en pansret SISU ambulance, der skred ned ad en skrænt og væltede. - Og en bilulykke kunne hun jo også være kommet ud for herhjemme, understreger hendes far. Familien har et godt sammenhold, og har brugt megen energi på at tale sammen om - og efter den tragiske ulykke. - Men selvfølgelig har vi da op- og nedture, og ind imellem fælder vi en tåre, indrømmer Susannes forældre, der samtidig priser den positive og fantastiske opbakning, som Forsvaret har givet dem. - Vi har følt, at de har haft hjertet med, og Susannes chef har fornylig besøgt os en hel dag. I Kosovo har Susannes kammerater rejst en mindesten på ulykkesstedet. - Og de har lavet en fond, så der bliver lagt blomster på Susannes fødselsdag 19. juni. Historiens vingesus I højtideligheden deltog en fanekommando fra Træregimentet, Flyvestation Aalborg, Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland samt repræsentanter fra en række foreninger og legatbestyrelsen. Det var formanden for mindelegatet oberst Orla C. Kops, der sørgede for kransenedlæggelsen, hvorefter "Generalens Honnørsignal" blev blæst på trompet. Som ung officer gjorde von Schleppegrell (1792-1850) tjeneste ved 3. Jyske Infanteriregiment i Aalborg. Historien fortæller, at han var en dygtig officer, der behandlede sit mandskab forbilledligt og på den baggrund var meget afholdt af sine soldater. Da generalmajoren faldt i slaget ved Isted, besluttede en kreds af borgere i Aalborg at indsamle penge til en statue, og aalborgenserne var så gavmilde, at mindelegatet også kunne oprettes og uddeles på Schleppegrells fødselsdag 28. juni. Efter den militære mindehøjtidelighed var Aalborg By vært ved en frokost, hvor legatmodtagerne også fik overrakt en lille gave.