Traktat er frem-ragende

Betalingsmidler 1. december 2002 07:00

EU: Jeg tvivler stærkt på, at Steen Jørgensen (S.J.) fra Dansk Folkeparti har læst Giscard d'Estaings udkast til en kommende forfatningstraktat for EU, når jeg læser hans indlæg i tirsdag 26.11. Ifølge forfatningsudkastets artikel 1 er definitionen på unionen: "En union af europæiske stater, der bevarer deres nationale identitet, men foretager en tæt samordning af deres politikker på europæisk plan og forvalter visse fælles kompetencer i føderal form". Det kan simpelthen ikke kaldes en statsdannelse. S.J. tager også fejl, når han hævder, at forfatningsudkastet lægger op til, at unionen skal have en præsident. Artikel 15 til 19 skal fastsætte strukturen for forholdet mellem Rådet, EU-parlamentet og Kommissionen, men angiver i øvrigt ikke denne fordeling i detaljer overhovedet. På den anden side var det måske en god idé, at EU fik en præsident, men det er altså ikke en del af forfatningsudkastet. Det er ikke EU, der kræver at få suverænitet i forbindelse med forsvarspolitik, rets- og asylpolitik, økonomisk og monetær politik og statsborgerskab, som S.J. påstår, men medlemsstaterne der frivilligt overdrager suverænitet til EU på de områder, hvor det synes fornuftigt at samarbejde. Desværre har Danmark forbehold på disse meget væsentlige samarbejdsområder - en fejl som vi forhåbentlig snart kan få rettet op på. Jeg vil gerne fastholde, at hvis vi skal have et ordentligt fungerende fælles marked, er det nødvendigt med en fælles valuta. Jeg ved ikke, hvad S.J. mener med en fiktiv valuta - enten har man vel en valuta ellers også har man ikke. Med hensyn til historierne om, at euroen har medført store prisstigninger, så er de stærkt overdrevne. Det er muligt, at visse handlende har udnyttet situationen til at sætte deres priser i vejret, og det er da beklageligt, at S.J. har oplevet prisstigninger under ferien, men de officielle inflationsmålinger viser, at inflationen i eurolandene generelt har været lav siden indførslen af euroen, også selv om visse dagligvarer er steget i pris - og at den i øvrigt er lavere end i Danmark. Nu ved jeg ikke, hvilke tilsætningsstoffer det er, S.J. henviser til, som Danmark i første omgang havde forbudt, som EU har tvunget os til at tillade igen. I sagen om EU's madsminkedirektiv har EU tidligere underkendt, at Danmark skulle have lov til at opretholde lavere grænseværdier til indholdet af nitrat, nitrit og sulfit i fødevarer end EU's regler tillod, men det skyldtes, at Danmark for visse fødevarer bl.a. rullepølse selv tillod overskridelser af de danske krav. Dermed mente EF-domstolen ikke, at der var tale om en sundhedsmæssig argumentation, men snarere om en handelshindring, hvad man dårligt kan fortænke dem i. Det er da glædeligt, at S.J. afslutter med at efterlyse mere harmonisering og han har da helt ret i, at det da er vanvittigt, at man ikke kan få indført fælles standarder på el-området, men det viser måske, at problemet ikke er, at det går for hurtigt med udviklingen i EU, men snarere at det faktisk går alt for langsomt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...