Traktat sikrer terrorbekæmpelse

Efter den 11. september 2001 stod det i al sin gru lysende klart for os alle, at vi må leve med en konstant trussel om terrorisme. Rabiate religiøse grupper er rede til at bruge terror og selvmordsbomber mod sagesløse borgere som et skrækindjagende middel i en fanatisk kamp for at nå deres mål.

Den 11. september var det USA, der var målet for et vanvittigt terroranslag af hidtil usete dimensioner. Senere har det med terrorangrebet i Madrid vist sig, at Osama Bin Laden og hans verdensomspændende terrornetværk også vil operere i Europa. Desværre er der også her i landet fanatiske grupperinger, som sympatiserer med terrorisme. Hvert land må tage sine forholdsregler for at forebygge terrorisme ved at holde et meget vågent øje med potentielle terrorister. Men imødegåelse af terrorisme og optrevling af de vidt forgrenede globale netværk er en gigantisk udfordring, der kun kan klares ved et tæt samarbejde på tværs af verdens demokratiske lande. Men den nye EU-traktat bliver vi her i Europa bedre rustede til at bekæmpe kriminalitet og terrorisme. Traktaten lægger nemlig op til fælles regler om bekæmpelse af bekæmpelse af særlig grov og grænseoverskridende kriminalitet såsom terrorisme, menneskesmugling, narkohandel, hvidvask af penge samt seksuel udnyttelse af kvinder og børn. Sådanne fælles regler om en mere slagkraftig indsats kan fremover vedtages med et kvalificeret flertal i EU. Lad os derfor stemme ja til den nye EU-traktat, der betyder europæisk oprustning mod terrorismen.