EMNER

Traktatens historie

{ EU’s nye forfatningstraktat blev underskrevet af de 25 EU-lande i Rom 29. oktober 2004. Den 328 sider lange traktat skulle efter planen træde i kraft 1. november 2006, forudsat at den forinden var ratificeret - altså godkendt - i alle lande. { I Danmark var der planlagt folkeafstemning 27. september 2005. { Forinden blev traktaten dog underkendt af et flertal i to andre lande: 29. maj 2005 stemte 54,68 pct. af franskmændene imod. 45,32 stemte for. Valgdeltagelsen var 69,34 pct. 1. juni 2005 stemte 61,5 pct. af de hollandske vælgere imod traktaten ved en vejledende folkeafstemning. 38,5 pct. stemte for. 63,3 pct. af de stemmeberettigede deltog. { Senere i juni vedtog EU’s stats- og regeringschefer at sætte processen i stå og holde et års tænkepause med “en bred debat i medlemslandene”. Den danske folkeafstemning 27. september 2005 blev derfor aflyst. { Luxembourg fastholdt dog sin folkeafstemning 10. juli 2005, hvor et flertal af vælgerne - 56,5 pct. - stemte ja. { Indtil nu har 11 af de 25 EU-lande godkendt traktaten. Langt de fleste steder er det sket med en beslutning i parlamentet. Finland og Estland har signaleret, at de agter at godkende traktaten i sommerens løb. { Folketinget skal i maj drøfte, hvad der er kommet ud af tænkepausen. { I juni i år gør stats- og regeringscheferne i EU på et topmøde status over tænkepausen. Mere information på:http://www.eu-oplysningen.dk/emner/forfatningstraktat