Tranen er kommet til Thy

Sådan så det ud i eftersommeren 2001, da en flok traner, på vej mod syd, gjorde rast sammen med en flok gæs på en mark ved Tvorup. Foto: Klaus Madsen
Skagen 21. marts 2007 05:00

Foråret er over os, for nu er tranerne kommet til Thy for at yngle - et par er set ved Tved THY-HANNÆS: Tranen er ankommet til Thy. To traner blev i fredags set ved Tved, og dermed er foråret lige om hjørnet. Tranen yngler flittigt i Thy, hvor den største del af landets 50-70 ynglepar holder til. I 2003 ynglede 12 par i Thys moser og hedeområder. Thys traner opholder sig sandsynligvis i sydligere områder som Spanien og Frankrig vinteren over for igen at vende tilbage til Thy for at yngle. Men dette mønster er måske ved at ændre sig på grund af de milde vintre, skriver DOF (Dansk Ornitologisk Forening) på sin hjemmeside. Overvintrende I vinter har flere fugle for første gang, permanent opholdt sig ved bl.a. Skagen, og også i Vejlerne er der set traner i vinter. Dermed kan det komme til at gå med tranen som med grågåsen, som tidligere var en sjælden vintergæst. I dag er den helt almindelig om vinteren. Tranerne kan især ses på ynglepladsen i Hanstholm Reservatet og på markerne i Sårup tæt ved lufthavnen. Her fouragerer de ofte på markerne vest for Borupvej.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...