Traner og ørne stortrives i den nordjyske natur

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Musvågens angreb på den unge kongeørn sker ved gentagne dyk, hvor musvågen med kløerne forest slår efter ørnen, som flere gange rammes, inden den når væk. Foto: Søren Skov

Mange af de store fugle, som førhen var sjældne, trives godt i den nordjyske natur. Det fremgår af den nye udgave af rapporten Fugle og Dyr i Nordjylland, der nu er udkommet for 2006. Her samles iagttagelserne fra de nordjyske fuglekiggere hvert år i en årsrapport. Kongeørnen, der i Danmark er en nordjysk specialitet, idet den her i landet kun yngler i Nordjylland, har nu fundet en ny yngleplads i det sydlige Vendsyssel. Siden den genindvandrede som dansk ynglefugl i 1999, hvor den ynglede i Tofte Skov i Lille Vildmose, har den ellers nærmest været et vartegn for Lille Vildmose. Her yngler den fortsat, idet der i 2006 var et ynglepar, der fik én unge på vingerne i Høstemark. Derudover var der i 2006 en enlig fugl, der hævdede revir i Tofte Skov, plus det nye ynglepar nordenfjords, som dog ikke fik nogen unge på vingerne. Også traner og skestorke har det godt i disse år. Tranen var så sent som i begyndelsen af 1990¿erne en meget sjælden fugl med kun et til tre årlige ynglepar i hele landet - alle i Nordjylland. I dag er antallet ynglende traner nærmest eksploderet til flere end 30 par i Nordjylland, og dertil kommer, at den også er begyndt at yngle i andre landsdele - bl.a. Vest-og Sydjylland, Sjælland, Falster og Bornholm. Det er dog langtfra alle fugle, der har det lige så godt i den nordjyske natur. Værst står det til for den folkekære Hvide Stork og de to noget mere uanselige arter - toplærken og markpiberen. De er alle i færd med at dø ud som danske ynglefugle. I 2006 ses der frem til juni kun en enlig stork på den gamle rede i Vegger. Senere får den selskab af en mage, men der sker for sent til at parret kan nå at yngle. Disse to ikke-ynglende storke udgør den sidste rest af den gamle danske storkebestand. I 2006 var der ganske vist også et par på Sjælland og et par i Sønderjylland, men her er der i begge tilfælde tale om udsatte fugle fra genudsætningsprojekter i henholdsvis Skåne og Nordtyskland. Det står næsten lige så grelt til med markpiberen, der er tilknyttet klitheden. Førhen var den ret almindelig i klitterne omkring Skagen, men i 2006 blev der kun registreret et enkelt ynglepar her - det eneste i landet. I Hirtshals er det toplærken, der kæmper en ulige kæmp for sin eksistens i den danske natur. I 2006 var der i hele Danmark kun to ynglepar af toplærker - begge i Hirtshals. Førhen var toplærken ret udbredt ved byer og langs med jernbanerne, hvor den fandt sin føde i ukrudtet på baneterrænerne, men i Hirtshals overlever de sidste danske toplærkerne vinteren ved at få brød fra byens bager og på udlagte ristede løg fra Havnegrillen i Østhavnen. Rapporten Fugle og Dyr i Nordjylland udgives af foreningen af samme navn.